Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of androgenetic alopecia with serum biomarkers

Journal of Cosmetic Dermatology, cilt.20, sa.6, ss.1855-1859, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of ischemia-modified albumin in obstructive renal injury

Archivos Espanoles de Urologia, cilt.74, sa.4, ss.427-434, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidative–Antioxidative Markers in Pregnant Women with Fetal Neural Tube Defects

Fetal and Pediatric Pathology, cilt.40, sa.2, ss.93-102, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Plasma thiol/disulphide homeostasis changes in patients with restless legs syndrome

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Does subclinical hypothyroidism affect dynamic thiol/disulfide homeostasis and İschemia-modified albumin levels in Children?

Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, cilt.30, sa.7, ss.726-729, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of thiol disulfide balance in early-stage endometrial cancer

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, cilt.46, sa.7, ss.1140-1147, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thiol-disulfide as a novel indicator of obstructive sleep apnea

Clinical Respiratory Journal, cilt.14, sa.7, ss.652-658, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic thiol disulphide homeostasis in operating theater personnel exposed to anesthetic gases

AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE, cilt.60, sa.11, ss.1003-1009, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dynamic thiol/disulphide homeostasis in patients with Uterine Myoma

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.216, ss.24-26, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A New Kinetic, Automated Assay to Determine the Ferroxidase Activity of Ceruloplasmin.

Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, cilt.33, sa.12, ss.1339-1344, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the level of thiol-disulphide homeostasis in patients with mild and severe preeclampsia

PREGNANCY HYPERTENSION-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS CARDIOVASCULAR HEALTH, cilt.6, sa.4, ss.394-399, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The comparison of antinuclear antibody positivity and thiol/disulfide levels

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.41, sa.1, ss.8-11, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic thiol/disulphide homeostasis in patients with newly diagnosed primary hypertension

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION, cilt.10, sa.2, ss.159-166, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thiol/disulfide homeostasis in patients with ankylosing spondylitis

BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, cilt.16, sa.3, ss.187-192, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Association of thiol disulfide homeostasis with slow coronary flow

SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL, cilt.50, sa.4, ss.213-217, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum Thiol/Disulphide Homeostasis in Preeclampsia.

Hypertension in pregnancy, cilt.34, sa.4, ss.474-485, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The association between plasma thiol levels and left ventricular diastolic dysfunction in patient with hypertension

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.75, sa.8, ss.667-673, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel and automated assay for thiol/disulphide homeostasis

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.47, sa.18, ss.326-332, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Thiol–Disulfide and Ischemia-Modified Albumin in the Differential Diagnosis of Ovarian Pathologies in Children

Journal of Nature and Science of Medicine, cilt.3, sa.4, ss.262-266, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sepsis için yeni bir oksidatif stres biyobelirteci: dinamik tiyol-disülfür homeostazisi

Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.1, ss.63-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reprodüktif dönemdeki kadınlarda demir eksikliği anemisinin oksidatif strese etkisi

ANADOLU GÜNCEL TIP DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.38-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The thiol-disulfide balance in smokers and non-smokers

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.10, sa.5, ss.598-601, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lenfomada Myeloperoksidaz/Paraoksonaz Oranını kullanarak Disfonksiyonel HDL’xxnin Araştırılması

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.358-364, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Level of Thiol-Disulfide on Colorectal Cancer

ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.137-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOLESİSTEKTOMİ PLANLANAN HASTALARDA KOLELİTİYAZİSİN VE KOLESİSTEKTOMİNİN TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ’NE ETKİSİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.95-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdiopatik ani işitme kaybı olan hastaların tiyol/disülfit homeostazisi üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, cilt.3, sa.3, ss.133-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda oksidatif stress düzeyi

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.45-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Decreased arylesterase activity and increased total oxidative status in rosacea

Our Dermatology Online, cilt.8, sa.4, ss.385-388, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Dynamic Thiol-Disulfide Homeostasis in Alopecia Areata Patients

British Journal of Medicine and Medical Research, cilt.21, sa.6, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of oxidant and antioxidant status in patients with vitamin B12 deficiency

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.45, sa.6, ss.1280-1284, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oxidative stress in isolated blunt traumatic brain injury

Scientific Research And Essays, cilt.5, sa.19, ss.2832-2836, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Selenoprotein-related Congenital Myopathy in Two Siblings

24. International Annual Congress of World Muscle Society, 1 - 05 Ekim 2019

S-006 Gebelerde Maternal ve Fetal Dinamik Tiyol Disülfid Dengesi

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Thiol-Disulfide Homeostasis In Breast Cancer Patients

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2018, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.9, ss.45

Thiol/disulfide homeostasis and its relation with insulin resistance patients with rosacea

3.National Dermatology Cosmetology Congress with International Participants, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Mart 2018

PLASMA ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AND DYNAMIC THIOL /DISULPHIDE BALANCE IN SICKLE CELL DISEASE

INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS 2017, 28th National BiochemistryCongress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017

The Role of Dynamic Serum Thiol-Disulphide Homeostasis in Metastatic Gastric Cancer

7TH INTERNATIONAL GASTROINTESTINAL CANCERS CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2017

Akut Apandisit Tanılı Çocuk Hastalarda Tiyol/Disülfid Dengesi

II. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.42, ss.58

The effect of the modes of delivery on the maternal and neonatal dynamic thiol-disulfide homeostasis

2nd Congress of joint European Neonatal Societies”(jENS), VENEDİK, İtalya, 30 Ekim - 04 Kasım 2017

Impaired Thiol / Disulphide Homeostasis in Graves’ Disease

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS (IONCC2017), Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

SS-081 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA TİYOL DİSÜLFİD DENGESİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Obstrüktif uyku apne sendromunda tiyol/disülfid dengesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

THIOL/DISULPHIDE HOMEOSTASIS IN PROSTATE CANCER PATIENTS

INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS201728thNational BiochemistryCongress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, cilt.42, ss.83

Effects of Pistacia vera and Exercise Training on Dynamic Thiol / Disulphide Homeostazis in Young Soccer Players

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CANCER ION CHANNELS (IONCC2017), Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

OP-005 THE POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN THIOL-DISULPHIDE BALANCE AND PROSTAT CANCER

INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS 2017, 28th National BiochemistryCongress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017

Dynamic thiol/disulphide homeostasis in patients with nonsegmental vitiligo

26th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, GENEVA, İsviçre, 13 - 17 Eylül 2017

The Association Between Thiol-Disulphide Balance And Breast Cancer

Hastalıkta ve Sağlıkta Biyobelirteçler Uluslararası 2. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2017

AKUT APANDİSİT TANILI ÇOCUK HASTALARDA TİYOL DİSÜLFİD DENGESİ

2. TÜRKİYE İNVİTRO DİYAGNOSTİK SEMPOZYUMU ”BİYOBELİRTEÇLER”, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017

Dynamic thiol-disulfide homeostasis is disturbed in patients with non-alcoholic fatty liver disease

14. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 1 st Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2017

Dynamic thiol-disulfide homeostasis is disturbed inchronic hepatitis B and hepatitis B virus related livercirrhosis

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 1st Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Antalya, Türkiye, 05 Nisan 2017

S51. DYNAMIC THIOL-DISULFIDE HOMEOSTASIS IN MERCURY EXPOSED PATIENTS

2nd INTERNATIONAL CONGRESS of FORENSIC TOXICOLOGYIndustrialand Environmental Toxicology, 26 - 30 Mayıs 2016

Dynamic thiol disulfide homeostasis in mercury exposed patients

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY, 26 - 30 Mayıs 2016

THIOL-DISULFIDE HOMEOSTASIS IN ACUTE APANDICITIS

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

OP 056 Plasma Thiol Disulfide Homeostasis in Patients with Cardiac Syndrome X

THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, Türkiye, 26 - 29 Mart 2015, cilt.115, ss.24-25

The importance of thiol disulphide homeostasis in patients with advanced gastric cancer AGC receiving modi ed docetaxel and cisplatin plus uorouracil mDCF regimen

18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress 25-29 September 2015, Vienna, Austria, European Journal of Cancer, Volume 51, Supplement 3, September 2015, S468., 25 - 29 Eylül 2015

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE OKSİDATİF STRES BOZUKLUĞU

XXXIX. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ VIII th BALKAN DAY of HEMATOLOGY, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2013