Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KOLLUK HİZMETLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , 13 - 15 Kasım 2020, ss.238-239

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI MAKAMININ EGEMENLİĞİN KULLANIMI ÖZELİNDE İNCELENMESİ

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.240-241

YEREL YÖNETİMLER ÜZERINDEKI İDARİ VESAYET YETKİLERİNİN HUKUKİ ANALİZİ

16. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019, ss.337-338

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ ÖZELİNDE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN DEĞİŞİMİNE BİR BAKIŞ

ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU-17, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.128-130

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU

GAZİ AKADEMİ GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mart 2018, ss.44-45

VARLIK FONUNUN İDARE HUKUKU İLE KAVRAN(AMA)MASI

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi , Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.72-73

İDEAL ANAYASA YAPIM SÜRECİ

Hukuk, Toplum Ve Siyaset Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 Mayıs 2017