General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Hukuk Bilimleri

Metrics

Publication

37
UN Sustainable Development Goals