Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retinal layers in prolactinoma patients: a spectral-domain optical coherence tomography study

International Ophthalmology, cilt.41, sa.4, ss.1373-1379, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of ramadan fasting on thyroid hormone levels in patients on levothyroxine treatment

Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, cilt.30, ss.1009-1014, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malignancy Rate and Reliability of Cytology in Operated Giant Thyroid Nodules

Ankara Medical Journal, cilt.19, sa.3, ss.622-627, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association of Hormonal Changes with Disease Severity and Mortality in Critically-ill Patients

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.21, sa.1, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical and Hormonal Characteristics of Patients with Syndrome of Inappropriate Secretion of Thyrotropin

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.20, sa.4, ss.112-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akromegali Epidemiyoloji ve Patogenez

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel sayısı, cilt.9, sa.1, ss.7-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kraniofasiyal Tutulum Gösteren Poliostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, sa.1, ss.71-78, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Severe Hypocalcemia Due to Cisplatin Toxicity:A Case Report and Review of Literature

Turkiye Klinikleri J Endocrin, cilt.9, sa.1, ss.26-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gynecomastia: Clinical evaluation and management

Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.18, sa.2, ss.150-158, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can obesity cause hypogonadism and infertility in males? Review of the literature.

Turkiye Klinikleri J Endocrin., cilt.8, sa.2, ss.80-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Placement of Expandable Intratracheal Silicon Stent for Riedel s Thyroiditis

Journal of Case Reports, cilt.3, sa.2, ss.334-338, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary Thyroid Lymphoma Diagnosed During Pregnancy A Case Report

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.17, sa.2, ss.49-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Graves Disease and Papillary Thyroid Carcinoma in a Patient with Active Sarcoidosis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.16, sa.3, ss.72-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsülin Pompa Tedavisi

Diabet Bilimi, cilt.9, sa.5, ss.115-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Graves dermopati vakası: nadir ve patognomonik bir semptom

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Gebelikte ektopik olarak yerleşen nörohipofiz nedeniyle gelişen diabetes insipitus olgusu

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Gebelikte ektopik olarak yerleşen nörohipofiz nedeniyle gelişen diabetes insipidus olgusu.

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Does radioactive ıodine therapy affect fertility?

19th European Congress of Endocrinology 2017, 20 - 23 Mayıs 2017

Radyoaktif İyot Ablasyonu Tedavisi ve Over Rezervi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Paratiroid karsinoma tanısı ile takip edilen hastalarımızın gözden geçirilmesi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Evaluation of ultrasound scoring and thyroid imaging reporting and data system tirads in prediction of malignancy in patients with bethesda category iii AUS FLUS

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-07-01 sayfa 141, 3 - 06 Eylül 2016

Acromegaly in a male patient with Kleinfelter syndrome

18thEuropean Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, Munich, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016

Acromegaly in a patient with Kleinfelter syndrome

18th European Congress of ENdocrinology, Munich, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016, cilt.41

Primer overyen yetersizlikli hastada Graves tedavisiyle gelen Gebelik.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Önemi Bilinmeyen Bir Kanser: İnsidental Tiroid Kanseri.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Agresif Varyantlarda Bethesda Daha Belirleyici midir?

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

İnce iğne aspirasyon sitolojisi Bethesda IV olan lezyonlarda maligniteyi predikte eden faktörler

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Primer overyan yetersizlikli hastada Graves tedavisiyle gelen gebelik.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Büyüme Hormonu Salgılayan Sessiz Tümörler: Vaka Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Bethesda IV Olan Lezyonlarda Maligniteyi Predikte Eden Faktörler.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Hipofizer Apopleksiye Bağlı Gelişen Diabetes İnsipitus Vakası

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Yoğun bakım hastalarında hormonal değişikliklerin hastalık ciddiyeti ve mortalite ile ilişkisi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Amiadarona bağlı tedavisi güç iki tirotoksikoz vakası

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Diyabetik hastalarda aşil tendonunun elastosonografik ve ultrasonografik değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Leri Weil diskondrosteozisli bir hastada diabetes mellitus

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Foliküler hücrelerden köken alan farklı neoplazilerin birlikteliği

6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi ve Eugogo Kursu, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2014

Lanreotid ilişkili bradikardi ve supraventriküler ekstrasistoller

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Hipoparatiroidizm ve Çölyak Hastalığı: Nadir Bir Otoimmün Kombinasyon

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastalarda Parathormonun Postural Değişimi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

T1DM’li Bir Hastada Hipoglisemik Atak Sonrası Kalıcı Uzamış Serebellar Ataksi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Lanreotid İlişkili Bradikardi ve Supraventriküler Ekstrasistoller.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

ACTH Üreten Feokromositomaya Bağlı Gelişen Ektopik Cushing Sendromu Olgusu.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Gebelik ilişkili ciddi osteoporozu olan hastada teriparatid tedavisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Gebelik İlişkili Ciddi Osteoporozu Olan Hastada Teriparatid Tedavisi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Hipoparatiroidism ve çölyak hastalığı Nadir bir otoimmün kombinasyon

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Lanreotid ilişkli bradikardi ve supraventriküler ekstrasistoller

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Multiple endokrinopati ile seyreden bir mitokondrial myopati olgusu

36. Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Pulmoner tüberküloza sekonder gelişen reversibl adrenal yetmezlik olgu sunumu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Adelosan yaş grubunda polikistik over sendromu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Kızamık aşısı sonrası tip 1 DM tanısı alan bir olgu Tesadüf mü Neden mi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Pulmoner tüberküloza sekonder gelişen reverzibıl adrenal yetmezlik olgu sunumu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Gebelik ilişkli ciddi osteoporozu olan hastada teriparatid tedavisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Sisplatin toksisitesine bağlı ciddi hipokalsemi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Paraganglioma için nadir bir lokalizasyon: Seminal vezikül paraganglioması.

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Sisplatin toksistesine bağlı ciddi hipokalsemi Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

35.Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Poliostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Primary tyhroid lymphoma Diagnosed during Pregnancy Report of a Case

15 th International & 14 th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Akromegali hastalarında tanı ve takip döneminde QTc dispersiyonunun değerlendirilmesi.

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

Anolog insülin kullanımına bağlı gelişen alerjik reaksiyon İki Olgunun sunumu

33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Tiroid Sitolojisi: Güncel Durum

TİROİD KANSERİ GÜNCEL YAKLAŞIM, Bekir Çakır, Editör, Akademisyen Kitapevi, ss.107-126, 2020