Sitolojisi bethesda kategori III (ÖBA/ÖBFL) olan nodüllerde malignansinin tahmin edilmesinde ultrasonografik skorlama ile birlikte tiroid görüntü raporlama ve veri sisteminin (TIRADS) tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi


BAŞER H. , ÇAKIR B. , TOPALOĞLU O. , ALKAN A. , POLAT Ş. B. , TATLI DOĞAN H. , ...More

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey