Oktreotid Sintigrafisi ile tanı koyulan ektoik ACTH salınımına bağlı bir Cushing sendromu olgusu


DEMİR ÖNAL E., OĞUZ O., POLAT Ş. B. , KANDEMİR Z., KARAOĞLANOĞLU N. , ERSOY R. , ...More

34.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey