99M TC MIBI sintigrafisinin negatif veya şüpheli olduğu primer hiperparatiroidili hastalarda parathormon yıkamanın tanısal değeri


AYDIN C. , POLAT Ş. B. , DELLAL F. D. , KAYA C., TÜRKÖLMEZ Ş. , KILIÇ M., ...More

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey