Yoğun bakım hastalarında hormonal değişikliklerin hastalık ciddiyeti ve mortalite ile ilişkisi


ÇUHACI F. N. , EVRANOS B., DÖĞER C., POLAT Ş. B. , İZDEŞ S. , ERSOY R. , ...More

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey