Oftalmopatisi olan ve olmayan Graves hastalarında, Santral Korneal Kalınlık (CCT), Retinal Kalınlık (RT), İntraoküler Basınç (IOP) ve Koryoretinal tabakaların ölçümü


EVRANOS ÖĞMEN B. , BİLGİNER M. C. , POLAT Ş. B. , Genç B., UĞURLU N. , ERSOY R. , ...More

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey