Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Üst Gastrointestinal Sistem Semptomları, Endoskopi ve Sitoloji Bulguları, Serum Kromogranin A ve Gastrin Düzeyleri


ERSOY O. , EVRANOS ÖĞMEN B. , POLAT Ş. B. , ÖZTÜRK L. , ÖCAL GÜMÜŞKAYA B., ÇAKIR B. , ...More

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 07 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey