Adrenal Adenomlu Bir Hastada Karbamazepin Kullanımına Bağlı Yanlış Pozitif Dekzametazon Supresyon Testi ve İdrar Kortizolü Sonuçları


ÇUHACI SEYREK F. N. , AYDIN C. , POLAT Ş. B. , EVRANOS ÖĞMEN B. , ERSOY R. , ÇAKIR B.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey