Sitolojide Bethesda III (ÖBA/ÖBFL) olarak değerlendirilen tiroid nodüllerinde CHAID algoritması ile malignite riskinin öngörüsel analizi.


ERSOY R. , AYDIN C. , TOPALOĞLU O. , ÖZDEMİR D. , BAŞER H. , ÇUHACI SEYREK F. N. , ...More

7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Turkey, 25 - 26 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey