Muhtemel tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi komplikasyonu olarak gelişen hematomda nadir bir neden tiroid anjiosarkomu olgu sunumu


TOPALOĞLU O., KAYA C., POLAT Ş. B., KORKMAZ M. H., YILMAZER D., ERSOY R., ...More

6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Turkey, 28 - 29 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes