Muhtemel tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi komplikasyonu olarak gelişen hematomda nadir bir neden tiroid anjiosarkomu olgu sunumu


TOPALOĞLU O. , KAYA C., POLAT Ş. B. , KORKMAZ M. H. , YILMAZER D., ERSOY R. , ...More

6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Turkey, 28 - 29 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey