Pulmoner tüberküloza sekonder gelişen reversibl adrenal yetmezlik olgu sunumu


BAŞER H. , POLAT Ş. B. , AYDIN C. , ERSOY R. , ÇAKIR B.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey