İki Graves dermopati vakası: nadir ve patognomonik bir semptom


BİLGİNER M. C. , POLAT Ş. B. , ÖĞMEN B. , ERSOY R. , ÇAKIR B.

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey