Isotretinoin kullanan bir hastada diyabetik ketoz tablosu ile ortaya çıkan Tip 1 Diyabetes Mellitus: Sonuç mu, tesadüf mü?


POLAT Ş. B. , Muhammed S., EVRANOS B. , KAYA C., ERSOY R. , ÇAKIR B.

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey