SPECT BT sistemi ile yapılan myokard pefüzyon sintigrafisinin asemptomatik diyabetik ve prediyabetik hastalarda sessiz myokard iskemisini belirlemedeki rolü


ÖZDEMİR E. , POLAT Ş. B. , YILDIRIM N., TÜRKÖLMEZ Ş. , ERSOY R. , DURMAZ T. , ...More

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey