Prediyabetik Hastalarda epikardiyal yağ doku kalınlığının değerlendirilmesi ve diğer kardiyovasküler risk belirteçleri ile korelasyonu


KARAKAYA ARPACI D., POLAT Ş. B. , ASLAN A. N. , ERSOY R. , AKÇAY M. , ÇAKIR B.

36. Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey