Levotiroksin kullanan hastalarda Ramazan açlığının tiroid hormon düzeyleri üzerine etkisi


DELLAL F. D. , ÖĞMEN B. , ÖZDEMİR D. , ÇUHACI SEYREK F. N. , POLAT Ş. B. , ERSOY R. , ...More

8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Turkey, 14 - 16 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey