Anolog insülin kullanımına bağlı gelişen alerjik reaksiyon İki Olgunun sunumu


OĞUZ A., SOYTAÇ İNANÇLI S., KAYA G., POLAT Ş. B. , METİN A. , ERSOY R. , ...More

33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey