Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeyleri

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol.13, pp.257-269, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bilgi Erişim Sürecinde Gençlere Okul Kütüphanesi Hizmetlerinin Sağlanması

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.19, pp.121-146, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Teachers in E-Libraries: Research and Application

Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, vol.6, no.1, pp.89-116, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm Türkiye de Durum

Türk Kütüphaneciliği, vol.30, no.3, pp.507-523, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Trabzon’da Halk Kütüphaneleri ve Halk Kütüphanelerinin Şehir Kültürüne Katkısı

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.227-241, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Kütüphanesi Kullanımında Öğretmenlerin Rolü ve Sorumlulukları

Bilgi Dünyası, vol.16, no.1, pp.105-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Spor Yöneticiliğinde Bilgi Yönetiminin Önemi

Türkish Studies, vol.9, no.2, pp.1781-1791, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Halk Kütüphaneleri: Yedi Adımda Kullanıcı MerkezliYenilikçilik Yaklaşımı

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.97-107

CITIZEN-CENTERED SMART PRACTICES IN PUBLICLIBRARIES IN TURKEY

The International Scientific Conference of LibrariansWestern Balkan Information and Media Literacy Conference, Bihac, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 June 2019, pp.89-105

Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşım Ne Demektir?

Belediye Kütüphaneleri Bölge Seminerleri, Kahramanmaraş, Turkey, 19 - 20 April 2019

Halk Kütüphanelerinde Kullanıcı Merkezli Yenilikçilik Modeli Önerisi

8th International Symposium on Information Management in a Changing World, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.42

Sosyal Medyada Dolaşan Her Bilgi Doğru Bilgi midir? Bilginin Sınanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

8th International Symposium on Information Management in a Changing World, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.22

Environmental Literacy of Academic Librarians

European Conference on Information Literacy (ECIL), Saint-Lo, France, 18 September - 21 December 2017 Sustainable Development

Belediye Kütüphanelerinde Yenilikçilik İnovasyon Kültürü

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 12 - 14 May 2016

Retirement Migration to Turkey and Information Needs of Uropean Residents

Differences, İnequalities and the Sociological Imagination, Prag, Czech Republic, 25 - 28 August 2015

Why internationalization matters for public libraries in Turkey

VI. European Conference on Social Behavioral Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015

Halk Kütüphaneciliğinde Sansür ve Düşünce Özgürlüğü Konusunda Kullanıcı Algısı Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama, Kastamonu, Turkey, 3 - 05 September 2014

Yabancı Emekli Göçü Kapsamında Sosyal Bütünleşme Merkezi Olarak Halk Kütüphaneleri

5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014

Yabancı Emekli Göçü ve Sosyal Bütünleşme Merkezi Olarak Halk Kütüphaneleri

5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu: Toplumsal Çeşitlilik: Yeni Söylem, Politikalar, Mekânsal Planlama ve Uygulamalar, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014

Books & Book Chapters