Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mobbing in the case of primary health care providers

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.21, sa.1, ss.5-13, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vaccination rates for syrian population under temporary protection in Turkey

Central European Journal of Public Health, cilt.28, sa.2, ss.130-134, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gender differences between the three dimensional gait analysis data of young athletes

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.7, ss.1949, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Development in the Children of Seasonal Agricultural Workers

American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), cilt.71, sa.1, ss.56-60, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C-Section Prefereance Reasons of Women: A Scale Development Study

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, cilt.0, sa.35, ss.16-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Air Polliation Using a Modal in Dilovası and Gebze Region: A New Approach

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS), cilt.1, sa.1, ss.49-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibiyotik Kullanımı ve Obezite Arasindaki Köprü: Mikrobiyota mı? - The Bridge Between Antibiotic Use and Obesity: Is It a Microbiota?

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.79, sa.1, ss.99-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir İnflamatuar Belirteç: Vitamin B12-A New Inflammatory Marker: Vitamin B12

Journal of Immunology and Clinical Microbiology, cilt.4, sa.1, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ISOKINETIC MUSCLE STRENGTH AND EXERCISE FOR OSGOOD SCHLATTER DISEASE IN YOUNG ATHLETES

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, cilt.0, sa.32, ss.30-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of A Satisfaction Questionnaıre for Cancer Patıents in Turkey - Türkiye’deki Kanser Hastaları İçin Memnuniyet Anketi Geliştirme”.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.13-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Pestisitler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.24-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Adaylarının, AIDS Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği ve Bilişsel Yapıları Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi Örneği

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.24-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.344-351, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Overview of Preventive Dental Services

Ankara Medical Journal, cilt.18, sa.1, ss.129-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High blood pressure and low awareness on the preoperative evaluation

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.26, sa.1, ss.10-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Turkish Nurses’ Attitudes towards Death: A Prospective Study

JOJ Nurse Health Care, cilt.4, sa.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eid al-Adha Associated Infections: Three Case Reports

Van Veterinary Journal, cilt.28, sa.3, ss.165-168, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Correliation of Misperceptions in Turkish NursesKnowlege Regarding HIV and Their attitute Toward Patients with HIV/AIDS

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.25, sa.3, ss.81-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Turkish Nurses’xx Attitudes towards Death: A Prospective Study

JOJ NURSİNG HEALTH CARE, cilt.4, sa.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis on the Completely Filled Patient File Ratios in Hospitals

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment and Evaluation of Patient Satisfaction Levels in Healthcare Institutions

International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, cilt.0, sa.19, ss.50-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Performance-Based Supplementary Payment System on the Dynamics of Edication and Labor: Ankara Atatürk Training and Researc Hospital Example

International Refereed Journal of Research on Economics Management, cilt.0, sa.11, ss.25-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analisis on the Complerely Filled Patient File Ration in Hospital

International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.0, sa.25, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION INTO VARIABLES THAT AFFECT SELF EFFICACY BELIEFS OF PEOPLE WORKING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, sa.24, ss.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Bağımlılık Düzeylerine Göre Yapılan Hemşire İnsan Gücü Planlaması Bir Kamu Hastanesi Örneği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.24-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of fibromyalgia in Turkish geriatric population and its impact on quality of life

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.28, sa.4, ss.165-170, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sleep quality in fibromyalgia patients and its association with disease severity, pain, depression and fatigue

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.22, sa.3, ss.113-117, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective

Ankara Medical Journal, cilt.16, sa.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alexithymia in Fibromyalgia Patients and Its Impact on the Quality of Life

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.16, sa.4, ss.137-140, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem

Ankara Medical Journal, cilt.15, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri

Ankara Medical Journal, cilt.15, sa.4, ss.249-253, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Viral Hepatitis A HAV Frequency in Kırıkkale Province between 2006 and 2013 in the 0 18 Age Group

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.20, sa.3, ss.106-109, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayındır Tıp Merkezi nin Koşulsuz Hasta Memnuniyeti Odakli Çalışmaları

Sağlıkla Randevu, cilt.3, sa.4, ss.10-11, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Barışı Düşleyen Çocuklar

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.172-174, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dr Jones Salk

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.87, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağışıklama Çalışmalarının Başarısı İçin Toplumla İyi İletişim

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.77-79, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Kontraseptiflerde Son Durum

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.54, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağışıklama Hizmetlerindeki Kalitenin Önemli Bir Göstergesi Kayıtlar

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.57-60, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel İlaç Listesi Nedir

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.210, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İçin Temel İlaçlar Çalışma Grubu Toplantılarını Sürdürüyor

Bülten, İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Bürosu, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri Raporu

Toplum ve Hekim, cilt.10, sa.66, ss.17-22, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocağında Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.51-52, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarımsal İstihdam ve İş Kazalarının Değerlendirilmesi

4th INTERNATIONAL CONGRESSON AGRICULTURE,ANIMALSCIENCE ANDRURALDEVELOPMENT, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020, ss.15-25

Ultraviyole ve Kullanım Alanlarının Genişletilmesi

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - 4, Giresun, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2020, ss.41-48

KBRN Tehditleri için Afet Sakınım Planlaması ve Uygulamaları

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - 4, Giresun, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2020, ss.49-56

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Geliştirme Aracının Evde Bakım Hizmetleri Sürecinde Kullanılması

KARADENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2020, ss.137-144

Olası Bir Terörist Eylemde KBRN Operasyonu

II. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2020, ss.92-97

Bireylere ve Topluma KBRN Farkındalık Eğitimi

5.Ulıuslararası Kadın Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2020

Biyolojik Tehditler, Yeni Koronavirüs Hastalığı ve KBRN İçindeki Yeri

5.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı ile Biyolojik Tehditler Konusunda Farkındalık Yaratmak

3. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2020

KBRN Tehditler Penceresinde Evsel Kimyasalların Görünüşü

3. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2020

KBRN Numune Alma ve Dekontaminasyon İşlemleri İçin Zaman Planlaması ve Ön Hazırlık,

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.1246-1252

Sıfır Atık Projesi (Zero Waste Project)

4.Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020, ss.55-70

KBRN ve Dekontaminasyon

3. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2020, ss.332-341

Aşı Reddi Kavramının Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 3 Ocak - 05 Şubat 2020, ss.130-140

Mikrobiyata Çalışmalarından Alınacak Dersler

International Symposium on Acupuncture-Moxibustion, WFAS 2019, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.106

Kimyasal KBRN Tehditleri ve Risk Yönetimi

Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.575-579

Radyolojik bir KBRN Tehdidi Senaryosunun Getirdiği Risk Yönetimi ve Kriz Yönetimi

Çukurova 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.146

İş Hijyeni Mevzuatında Bir Değerlendirme Çalışması

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019

KBRN Olaylarında Biyolojik Tehditlerin Acil Durum Yönetimi- Emergency Managementof Biological Treats in CBRN Events

IDRC 2019-Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, International DisasterResilience Congress “from Risk to Resilience”, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019

Suriyeli Hekimlere Verilen Uyum Eğitimleri: Farklı Bir Eğitim Deneyimi

Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 07 Aralık 2018

Evaluation of depression and related factors in the seasonal agricultural workers

11th European Public Health Conference 2018, Ljubljana, Slovenya, 28 Kasım - 01 Aralık 2018, cilt.28, ss.471

Evaluation of Gastroesophageal Reflux Disease and Related Factors in Seasonal Agricultural Workers

8th International Conference on Epidemiology Public Health, Roma, İtalya, 17 - 19 Eylül 2018, cilt.8

Sağlıklı Hayat Merkezleri Genel Yapısı

Türkiyede Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Kullanımının Arttırılması Projesi Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2018

Is Palliative Care an Additional Work Area or an Additional Burden for Anesthetists?

ARUD2018 Balkan StatesAnesthesıa Days V (Geriatric Anesthesia and Intensive Care), Gaziantep, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.273

Knowledge Level, Attitude and Behavior of Farmers in the Çukurova Region About the Use of Pesticides

32nd International Commission on Occupational Health (ICOS) Congress, Dublin, İrlanda, 29 Nisan - 04 Mayıs 2018, ss.462

Sağlık Bakanlığı’nın 0-3 Yaş Sağlık Hizmetleri

II. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2018

Sigara Alkol ve Diğer Tütün Mamüllerini Kullanan Sağlık Personelinin Bilgi ve Algı Boyutunun İncelenmesi

1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, Kongre Bilimsel Kitabı, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2018, ss.77-78

Sağlık Bakanlığının İlk 1000 Gün Beslenmesindeki Son Dönem Çalışmaları

Uluslararası 6. İlk 1000 Gün Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Göç ve Kadın

Multidisipliner Göç ve Sağlık Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 Şubat 2018

UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporlarındaki Sağlıkla İlgili Parametrelerin Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018, ss.260-270

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Sayısal Tasarımı ve Optimizasyonu

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018, ss.475-476

Fetal Anomalilerde Gebelik Terminasyonları Bebek Ölüm Hızını Değiştirebilir mi?

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018, ss.441-442

2017-2018 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018, ss.401-406

Sağlıklı Hayat Merkezleri

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Evaluation of Development in the Children of Seasonal Agricultural Workers

Ist International Women Research Symposium, Eskişehir, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Çalışma Dinamiklerine Etkisi

2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.126-127

Sağlık İşletmelerinde Hasta Memnuniyet Düzeylerini Ölçme ve Değerlendirme

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.134-135

2005–2015 Yılları Arası TÜİK Verilerine Göre Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler Analizi

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017

1999-2015 Yıllarına Ait Kamu Sağlık Harcama Verilerinin Farklı İstatistik Yöntemlerle Analiz Edilmesi

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017

Kamusal Sosyal Koruma Uygulamalarının Farklı İstatistik Yöntemlerle Analizi

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Personel Devir Hızları ve Ayrılma Nedenlerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.122-123

Hastanelerde Eksizsiz Doldurulan Dosya Oranlarının Değerlendirilmesi

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMY ADMINISTRATION AND MARKEY SURVEYS, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017

With SF-36 Quality of Life Measurement Survey in Women

1st International Women’s Concres (IWC), Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.190

In Women That Made Regularly Exercise Attitude Scale Use of Painkiller

1st International Women’s Concres (IWC), Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.191

A Discussion About Women s Health Natural Vaginal Delivery or Cesarean

1st International Women’s Concres (IWC), Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.77

The Past and Future of Women s Health Standarts in Çubuk Health Training and Research District

1st International Women’s Concres (IWC), Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.188

Tobacco Addiction and Women s Health

1st International Women’s Concres (IWC), Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.189

Tıp fakültesi öğrencilerinin hasta güvenliği kültürüne ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi

2.Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016

Tobacco Addiction and Women’xxs Health

1 st international woman’xxs congress, 14 - 16 Kasım 2016

A DiscussionAboutWomen sHealth Natural Vaginal Delivery orCesarean Kadın Sağlığında Tartışılan Konu Normal Doğum mu Sezaryen mi

1st International Women’sConcres (IWC), FIU/Florida International Universityand YBU/Yıldırım Beyazıt University, 14 - 16 Kasım 2016

Evaluation of Digoxin users presenting to emergency service

WONCA Europe 2016 Conference, Copenhagen, Danimarka, 5 - 08 Haziran 2016

Transplant Enfeksiyonlarının Multidisipliner Yönetimi Transplantasyon Ekibi ve Hazırlık SüreciTürkiye’xxde Transplantasyonun Dünü Bugünü Yarını

Türkiye’de Transplantasyonun Dünü, Bugünü, Yarını” Yıldırım Beyazıt-Atatürk Enfeksiyon Günleri-1:, Ankara, Türkiye, 24 Mayıs 2016

Stres ve Performans Arasındaki İlişki Türk Akademisyenler Üzerine Örnek Bir Uygulama

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

Sezaryen Uygulamasına Yönelik Toplumsal Algının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Çalışan Memnuniyeti Ölçüm ve İyileştirme Çalışmaları

9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2015

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Hasta Memnuniyeti Ölçüm ve İyileştirme Çalışmaları

9.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2015

Evde Hasta Bakımı

Ankara Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Mart 2012

Organ Bağışı

Bilkent Üniversitesi Gönüllü Eğitim Projesi, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Ankara, Türkiye, 07 Mart 2012

Organ Nakli Koordinasyonu

3.Nöroloji Yoğun Bakım Sempozyumu, İZMİR/ÇEŞME, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2009

National Organ and Tissue Transplantation Coordination System

Council of Europe, STRAZBURG, Fransa, 14 Aralık 2000

National Organ and Tissue Transplantation Coordination System(NCS)

3rd European Day for Organ Donation and Transplantation, LİZBON, Portekiz, 23 Eylül 2000

Dialysis Services in Turkey

34. Deidesheimer Gesprach Dialysis Meeting, DEIDESHEIMER GESPRACH, Almanya, 12 - 14 Mayıs 2000

Organ Transplantation in Turkey

Meeting of European Council, Strazburg, Fransa, 14 - 16 Ocak 2000

Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların İkinci ve Üçüncü Basamak Tedavisinde Sağlık Bakanlığı

VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri(Türkiye’de 2000’e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu), Malatya, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1999, ss.89

Hasta Haklarının Tanımı ve Şikayet Hakkının Kullanıldığı Bir Uygulama Modeli

VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Adana, Türkiye, 14 - 18 Nisan 1998, ss.389

Hasta Hakları ve Şikayet Hakkı

Bayındır Tıp Merkezi 5. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri(Türkiye’xxde Hasta Hakları), Ankara, Türkiye, 17 Eylül 1997

20 Yaş Üzeri Kadınların Meme Kanserine Yönelik Bilgi ve Davranış Biçimleri

V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 1996, ss.382-287

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Yeri ve Önemi

V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 1996, ss.661-667

Hırvatistan Croatia daki Erişkin Sağlığına Yönelik Çalışmalar ve Kendi Kendine Yardım Self Help Grupları

Halk Sağlığı Günleri(Erişkin Sağlığı), SAMSUN/ATAKUM, Türkiye, 3 - 07 Eylül 1995, ss.15

Situatinal Analysis of Family Planning in Turkey

Planning and Management of Primary Health Care in Developing Countries, International Postgraduate Training Course, Zagreb, Hırvatistan, 21 Nisan - 21 Temmuz 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

CONCEPT OF WORK ACCIDENT IN TURKISH SOCIALSECURITY LAW

Theory and Research in Social, Hman and Administrative Sciences II, Serdar ÖZTÜRK, Etem ÇALIK, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.275-297, 2020

The Model of Preventing Psychosocial Risks in Workplaces with the Risk Assessment Method a Study Example for Turkey Mobbing Issue,

Theory and Research in Engineering II, (Volume 1), Doç. Dr. Mihriban Kalkancı, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.439-454, 2020

A Journey from Past to Present About Hand Hygiene

Theory and Research in Health Sciences II (Volume 1), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.357-372, 2020

The Role of Disinfection

Theory and Research in Health Sciences II (Volume 2), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.1-12, 2020

Up-To-Date Approaches to Workplace Nutrition Religions

Theory and Research in Engineering II, (Volume 1), Mihriban Kalkancı, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.419-438, 2020

Concept of Work Accident in Turkish Social Security Law

Theory and Research in Social, Human and Administrative Sciences II (Volume 1), Prof. Serdar Öztürk, Ph.D. Assist Prof. Dr. Etem Çalık, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.275-298, 2020

Multidisciplinary Approach To Children With Disabilities:The Role Of The Physician And Nurse

Academic Studies In Health Sciences- II Volume 1, CEM EVEREKLİOĞLU, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, ss.111-124, 2020

Multidisciplinary Approach to Children with Disabilities: The Role of the Physician and Nurse

Academic Studies in Health Sciences – II, ÖZGÜR SARI, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.109-124, 2020

ÇEVRESEL HUKUK VE ETİK

Halk Sağlığı Bakış Açısı ile Çevre Sağlığı, Muhsin AKBABA, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.64-70, 2019

Göç ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

Göç ve Sağlık, Prof. Dr. Yıldız Pekşen, Doç. Dr. Fatih Kara, Prof. Dr. Murat Topbaş, Prof. Dr. M. Melikşah Ertem, Özlem Boztaş, Editör, Uzerler Matbaacılık, Ankara, ss.91-99, 2019

Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı Çalışmaları-Akılcı İlaç Kullanımı

Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı, Uğur Bilge, İlhami Ünlüoğlu, Editör, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV), Eskişehir, ss.19-45, 2019

Discrimination Against The Elderly

Culture and Society, Ümran Sevil, Мюмюн Тахир, Ayça Gürkan, Gökşen Aras, Gökşen Aras, Editör, Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”, Sofija, ss.244-262, 2018

Sigarayı Bırakma

Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri, Emin Sami Arısoy, Editör, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.293-294, 2003

National data provided by

(Yönetim ve Strateji Bilim Alanı Doçentlik Başvurusundaki Beyannamede Kullanılmıştır.) International Figures on Organ Donation Transplantation 2001, Rafael Matesanz, Blanca Miranda, Editör, Alua Medica Ediciones, Madrid, ss.8-18, 2002

National Data Provided by

(Yönetim ve Strateji Bilim Alanı Doçentlik Başvurusundaki Beyannamede Kullanılmıştır.) International Figures on Organ Donation Transplantation 2000, Rafael Matesanz, Blanca Miranda, Editör, Aula Medica Ediciones, Madrid, ss.14-25, 2001