Antibiyotik Kullanımı ve Obezite Arasindaki Köprü: Mikrobiyota mı? - The Bridge Between Antibiotic Use and Obesity: Is It a Microbiota?


Creative Commons License

SÜZÜK YILDIZ S., ÖZTAŞ D.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.79, no.1, pp.99-108, 2019 (Scopus) identifier