(Yönetim ve Strateji Bilim Alanı Doçentlik Başvurusundaki Beyannamede Kullanılmıştır.) Türkiyede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Diş Hekimlerinin Sağlık İnsan Gücü ve İş Yükü Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Öztaş D., Demiralp K. Ö., Bozcuk Güzeldemirci G., Üstü Y., Karahan S., Özgül E., ...More

Internatıonal Refereed Academıc Journal Of Sports, vol.18, no.18, pp.29-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Amaç: Türkiye’de, sağlık hizmetlerinin verilmesinde başta insan kaynakları ve ulaşım sorunları olmak üzere çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri(ADSM) ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri(ADSH)’nde hizmet veren diş hekimi sayılarında, yıllara ve bölgelere göre görülen değişikliklerin sağlık insan gücü açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin doğru bir şekilde planlanabilmesi için bu analizler gereklidir. Materyal ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, 2010-2014 yılları arasında, Türkiye’nin tüm illerinde hizmet veren ADSM-ADSH’lerinden elde edilen veriler karşılaştırılmaktadır. Bulgular: Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri(ADSM) ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri(ADSH)’nde 2010-2014 yılları arasında diş hekimi sayısı %10,2 oranında artmıştır. ADSM-ADSH’lerde 100.000 kişiye düşen diş hekimi sayısı ise, %0,46 artmıştır. ADSM-ADSH’lere başvuru sayısı, kişi başına %60 artmıştır ve böylece poliklinik iş yükü de %49 oranında artmıştır. Ülke genelinde diş hekimlerinde insan gücü alanında önemli artışlar görülmesine rağmen, iş yükünde de buna paralel artış meydana gelmiştir. Sonuçlar: Elde edilen bu analiz sonuçları, yıllar itibari ile artan nüfus ve yıllar itibari ile “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında artan hizmet sunumuna paraleldir. Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve tedavi maliyetlerini azaltmak için, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tüm sektörler arasında entegrasyonun sağlanması ve toplum temelli ağız ve diş programlarının uygulanması zorunludur. Diş hekimi sayısındaki artışlara rağmen, istenilen kalitedeki hizmet standartlarını yakalamak zaman alacaktır. Hizmet entegrasyonunun sağlanması, sevk zincirinin tesisi ve sağlık düzeyi göstergelerinin artırılması açısından aile hekimliği uygulaması umut vermektedir