Kitle İmha Silahlarına patlayıcı Maddeler Açısından Genel Bir Bakış


Creative Commons License

Geygel A., Öztaş D., Ateş A.

3.Alfarabi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 16 November 2021, pp.44-52

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44-52
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Kimyasal silahların üretilerek kullanılmaya başlaması ile birlikte, canlıların yaşamları çok büyük bir tehlike ve tehdit altına girmiştir. Kitle imha silahları (KİS) olarak da adlandırılan ‘Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer’ (KBRN) maddeler kullanıldıklarında; bölge, asker ve sivil ayırt etmeksizin kitlesel olarak canlıların hastalanmasına, yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermektedir. Kitle imha silahlarının üretimlerinin, geliştirilmelerinin ve ulaşılmasının kolay olması nedeniyle terör örgütleri tarafından gelecekte yoğun olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Kitle imha silahlarının dolgu maddesinde etken olarak kullanılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin açığa çıkmasında/faaliyete geçmesinde genellikle patlayıcı maddeler kullanılmaktadır. Doğada saf halde bulunmayan patlayıcı maddeler, basit ve ileri seviyede kimyasal bilgi ile devlet dışı örgütler / terör örgütleri tarafından piyasadan temin edilen malzemeler kullanılarak hazırlanmaktadır. Ülkemizde “Denizlerde ve Yurt Sathında Karşılaşılan Patlayıcı Maddeler ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te tanımı yapılan “El Yapımı Geliştirilmiş Patlayıcı Madde ve Düzenler ile Bombalar” temelde 5 unsurdan oluşur. Bunlar; el yapımı patlayıcı maddenin enerjisini sağlayacak akım kaynağı ve sağlanan enerjinin aktarılması için akım taşıyıcı, el yapımı patlayıcı maddenin istenilen yer zamanda faaliyete geçirecek olan anahtar sistemi, anahtar sisteminden gelen akımı faaliyete geçirecek başlatıcı ile bunların bir arada bulundurularak örtü/gizleme ve dış etkilerden korunmasını sağlayacak dış kap, istenilen etkiyi yerine getirecek ana dolgudur. Dış kabın durumuna ve ana dolguya göre başlatıcı olarak kullanılan fünye veya fünye ile birlikte yemleme/patlayıcı madde kullanılarak kitle imha silahları faaliyete geçirilmektedir. Bu çalışmada; Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) maddeler hakkında güncel bilgilerin derlenmesi yapılarak, dağıtıcı/saçıcı olarak kullanılan patlayıcı maddeler ayrıntılı olarak aktarılacaktır.