Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.9-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japonya, Kore ve Vietnam’xxda Çin Bürokrasi Sınavları: Bölgesel Politika Yayılması Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.718-736, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liyakat Temelli Bürokrasi: Kore Kamu Sınavları (Gwageo) (958-1894)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.754-769, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AK Parti Dönemi Sünni ve Alevi Zazaların SeçmenDavranışları

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.1-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme (1963-2014)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.329-350, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Demokratik Platonculuk”: John Stuart Mill’in Siyasi Düşüncesinde Çoğul Oy

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, ss.315-332, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇİN BÜROKRASİ SINAVLARI: PATRİMONYAL BÜROKRASİDE RASYONEL BİR GELENEK

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.145-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başkanın Ofisi: Türkiye’de Belediyelerde Güçlü Başkanlık Modelinin Pekişmesi

AKADEMİK BAKIŞ, ss.228-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme Oranı (1984-2014) ve Dönem Sınırlandırması

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, cilt.1, ss.25-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AK Parti Döneminde Zazaların Siyasal Tercihleri: Bingöl ve Tunceli Örnekleri

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘18, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018

Zazaların Temsili: Bingöl ve Tunceli Özelinde Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliğinde Yenilenme

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘18, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018