Doç.Dr.

AHMET KILINÇ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Türkiye

2004 - 2005

2004 - 2005

Yüksek Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Osmanlı Ceza Hukukunda yaptırım türü olarak teşhir

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kanun-i Esasi’xxnin insan hakları yönünden analizi

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, İlahiyat , Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Diğer

Adalet Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yayın Danışma Kurulu Üyeliği

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Diğer

Türk Tarih Kurumu, Bilim Kurulu Asli Üyeliği

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2013 - 2020

2013 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2007 - 2013

2007 - 2013

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2004 - 2007

2004 - 2007

Araştırma Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

MEVZUAT KOMİSYONU ÜYELİĞİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

HUKUK MÜŞAVİRİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2014 - 2018

2014 - 2018

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014 - 2018

2014 - 2018

Dekan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

Lisans

Lisans

HUKUK TARİHİ

Doktora

Doktora

SEMİNER

Doktora

Doktora

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

Lisans

Lisans

TÜRK HUKUK TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Doktora

Doktora

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUK METOLOJİSİ VE HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Doktora

Doktora

OSMANLI CEZA HUKUKU

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI YARGI TEŞKİLATI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI CEZA HUKUKU

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUK METODOLOJİSİ VE HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili

Kılınç A.

Belleten, cilt.79, sa.285, ss.531-559, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Osmanlı Yargılama Hukukunda ”Şuhûdü’l Hâl”in Fonksiyonunu Yeniden Değerlendirme Gerekliliği

Kılınç A. , Kayar B.

Adalet Dergisi, cilt.1, sa.62, ss.33-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İslam Hukukunun Evrenselleği Bağlamında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Malezya İslam Aile Hukuku Kanunu 1984’ün Mukayesesi

Kılınç A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.623-662, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Mehrin Türk Pozitif Hukuku Açısından Yeniden Değerlendirilmesi Gerekliliği

Kılınç A. N. , Kılınç A.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.103-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

17’nci Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre Patrikler Bağlamında Ermenilerin Hukuki Statüsü

Kılınç A.

YARGITAY DERGİSİ, cilt.45, sa.1, ss.181-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Çocuk Düşürtme Suçunun 17’nci Yüzyıl İstanbul’undaki Görünümü

Kılınç A.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.38, ss.31-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Reflection of Multiculturalism in Law: The Ottoman Experience

Kılınç A.

Law Justice Review, cilt.8, sa.14, ss.79-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Yıldırım Bayezid Han’ın Devlet Yönetimine Işık Tutan İki Osmanlıca Makale ve Tahlilleri

Kılınç A.

YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Bir Meclis-i Vâlâ Hükmü ve Tahlili

Kılınç A.

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.15-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Parading Tashhir Penalty in Old Ottoman Criminal Law Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası

Kılınç A.

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.6, ss.447-456, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukundaki Görünümüne İlişkin Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili

Kılınç A.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.33-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.907-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye İçin Yaşama Hakkı Yargısı

Kılınç A.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.0, sa.39, ss.82-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir

Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1007-1032, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

İnsan Haklarının Anayasal Konumu

Kılınç A.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.279-291, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hekimlerin Osmanlı Devleti'nde Bilirkişilik Yapmaları

Kılınç A.

XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2019, ss.55

2018

2018

Hukuk Tarihi Açısından Kanûnî Dönemine Münhasır Gelişmeler

Kılınç A.

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.46-61 Creative Commons License

2018

2018

Legal Results Of Being Dzimmi In Classical Period Of Ottoman State According To The Mühimme Registers

Kılınç A.

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.92

2018

2018

Legal Problems of Immigrants in Turkey: Implication of a regional study

Kılınç A.

Kobe Seminar 2018, Kobe, Japonya, 08 Şubat 2018, ss.9

2017

2017

Mecelle’ye Göre Zamanaşımı Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri

Kılınç A.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2017, ss.185-225 Creative Commons License

2017

2017

17’inci yüzyıl Pây-ı Tahtında Hamile Kadına Yönelik Yaralama Fiillerine Hukuki Bakış

Kılınç A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.277-0

2017

2017

Teşhir Yaptırımının Tanzimat Sonrası Osmanlı hukukundaki Görünümü

Kılınç A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.212

2017

2017

XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Hamile Kadınlara Yönelik Müessir Fiil Vakalarının Hukuki Tahlili

KILINÇ A.

X.LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKROLİK TIP GÜNLERİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.63-64

2016

2016

Osmanlı Devleti nde Hâkimlerin Uyması Gereken Etik İlkeleri: Hâkimin Âdabı

Kılınç A.

Uluslararası Yargı Etiği sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.121-187 Creative Commons License

2016

2016

Osmanlı Devleti’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Muslihun Osmanlı Arabuluculuğu

Kılınç A.

II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.15-83 Creative Commons License

2016

2016

The Effects of Multiculturalism on Law System The Ottoman State Example

Kılınç A.

Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization ond Welfare for the Regeneration of the Communities in European, Asian and Japanese Societies, Kobe, Japonya, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda Teşhir Yaptırımı

Kılınç A.

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.10

2015

2015

Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde Teşhir Cezası

Kılınç A.

4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.447-456

2014

2014

Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde İçki İçme Suçu

Kılınç A.

6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2014, cilt.1, ss.203-216 Creative Commons License

2013

2013

Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti'ndeki Görünümü

Kılınç A.

3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013, cilt.3, ss.33-43 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Kılınç A.

Iustitia Elevat Gentem Prof. Dr. Sacit Adalı'ya Armağan, Osman Nuri ÖZALP, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.246-289, 2010 Creative Commons License

Desteklenen ProjelerJüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi