Dr.Öğr.Üyesi

AHMET KILINÇ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Türkiye

2004 - 2005

2004 - 2005

Yüksek Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Osmanlı Ceza Hukukunda yaptırım türü olarak teşhir

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kanun-i Esasi’xxnin insan hakları yönünden analizi

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, İlahiyat , Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2007 - 2013

2007 - 2013

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2004 - 2007

2004 - 2007

Araştırma Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2018

2014 - 2018

Dekan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

Lisans

Lisans

HUKUK TARİHİ

Doktora

Doktora

SEMİNER

Doktora

Doktora

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

Lisans

Lisans

TÜRK HUKUK TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Doktora

Doktora

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUK METOLOJİSİ VE HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Doktora

Doktora

OSMANLI CEZA HUKUKU

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI YARGI TEŞKİLATI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI CEZA HUKUKU

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HUKUK METODOLOJİSİ VE HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İslam Hukukunun Evrenselleği Bağlamında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Malezya İslam Aile Hukuku Kanunu 1984’ün Mukayesesi

KILINÇ A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.623-662, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

MEHRİN TÜRK POZİTİF HUKUKU AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ

KILINÇ A. N. , KILINÇ A.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.103-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

17’İNCİ YÜZYIL KADI SİCİLLERİNE GÖRE PATRİKLER BAĞLAMINDA ERMENİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

KILINÇ A.

YARGITAY DERGİSİ, cilt.45, ss.181-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇUNUN 17’NCİ YÜZYIL İSTANBUL’UNDAKİ GÖRÜNÜMÜ

KILINÇ A.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.31-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

REFLECTION OF MULTICULTURALISM IN LAW: THE OTTOMANEXPERIENCE

KILINÇ A.

Law Justice Review, cilt.14, ss.79-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukundaki Görünümüne İlişkin Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili

KILINÇ A.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.33-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN DEVLET YÖNETİMİNE IŞIK TUTAN İKİ OSMANLICA MAKALE VE TAHLİLLERİ

KILINÇ A.

YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ, cilt.1, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Bir Meclis-i Vâlâ Hükmü ve Tahlili

KILINÇ A.

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.15-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Parading Tashhir Penalty in Old Ottoman Criminal Law Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası

KILINÇ A.

International Journal of Science Culture and Sport, ss.447-457, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları

KILINÇ A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.907-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye için yaşama hakkı yargısı

KILINÇ A.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.0, ss.82-113, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir

KILINÇ A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1007-1032, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İnsan Haklarının Anayasal Konumu

KILINÇ A.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.279-191, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hekimlerin Osmanlı Devletinde Bilirkişilik Yapmaları

KILINÇ A.

XI. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP GÜNLERİ, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2019, ss.55

2018

2018

HUKUK TARİHİ AÇISINDAN KANÛNÎ DÖNEMİNE MÜNHASIR GELİŞMELER

KILINÇ A.

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.46-61

2018

2018

Legal Results Of Being Dzimmi In Classical Period Of Ottoman State According To The Mühimme Registers

KILINÇ A.

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.92

2018

2018

Legal Problems of Immigrants in Turkey: Implication of a regional study

KILINÇ A.

KOBE SEMINAR 2018, Kobe, Japonya, 08 Şubat 2018, ss.9

2017

2017

Mecelle’ye Göre Zamanaşımı Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri

KILINÇ A.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2017, ss.185-226

2017

2017

17’inci yüzyıl Pây-ı Tahtında Hamile Kadına Yönelik Yaralama Fiillerine Hukuki Bakış

KILINÇ A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Teşhir Yaptırımının Tanzimat Sonrası Osmanlı hukukundaki Görünümü

KILINÇ A.

International Congress on political, economic and social studies, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Hamile Kadınlara Yönelik Müessir Fiil Vakalarının Hukuki Tahlili

KILINÇ A.

X.LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKROLİK TIP GÜNLERİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.63-64

2016

2016

Osmanlı Devleti nde Hâkimlerin Uyması Gereken Etik İlkeleri Hâkimin Âdabı

KILINÇ A.

Uluslararası Yargı Etiği sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.121-187

2016

2016

OSMANLI DEVLETİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK MUSLİHUN OSMANLI ARABULUCULUĞU

KILINÇ A.

II. TURK HUKUK TARİHİ KONGESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.15-83

2016

2016

The effects of Multiculturalism on Law System The Ottoman State example

KILINÇ A.

Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization ond Welfare for the Regeneration of the Communities in European, Asian and Japanese Societies, Kobe, Japonya, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda Teşhir Yaptırımı

KILINÇ A.

International Symposium on new trends in social and liberal sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.10

2015

2015

Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası

KILINÇ A.

4. Uluslar arası bilim kültür ve spor kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.447-456

2014

2014

Klasik Dönem Osmanlı Devleti nde İçki İçme Suçu

KILINÇ A.

6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2014, cilt.1, ss.203-216

2013

2013

Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti ndeki Görünümü

KILINÇ A.

3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013, cilt.3, ss.33-43

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

Iustitia Elevat Gentem Prof Dr Sacit Adalı ya Armağan

KILINÇ A.

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Nuri ÖZALP, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.246-289, 2010

Desteklenen ProjelerJüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi