Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye İçin Yaşama Hakkı Yargısı


Creative Commons License

Kılınç A.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.0, sa.39, ss.82-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 0 Konu: 39
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.82-113

Özet

Bu çalışma ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye lehine veya aleyhine vermiş olduğu yaşama hakkıyla ilgili olarak kararlar tahlil edilmeye çalışılmıştır. Mahkemenin yaşama hakkını düzenleyen 2/nci madde kapsamında önüne gelen 210/dan fazla kararın 140/1 Türkiye ile ilgilidir. Bu kararların çoğu Türkiye aleyhine neticelenmiştir. Mahkeme yaşama hakkını sadece ölmeme olarak algılamamış, ölüme çok yakın hallerde bulunmayı dahi anılan hakkın kapsamında değerlendirmiştir. Mahkeme'nin içtihatlarından yola çıkarak, devletin yaşama hakkı karşısında negatif ve pozitif yükümlülüğü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemiz maalesef her iki yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı mahkum edilmiştir. Sözleşmeıyi ve ek protokollerini imzalayarak ve onaylayarak, anılan normları artık kendi hukuk sistemimiz içerisinde kabul etmemiz gerekir. Öyleyse, terörle mücadele edilirken, yapılacak olan tüm operasyonlara gerekli tüm araçlarla son çare olarak başvurmak gerekmektedir. Aynı şekilde ölüm sonrası yapılması gereken soruşturmalarda sürelere dikkat edilmeli, tüm kanıtlar bütün özellikleriyle irdelenmeli ve usule ilişkin hükümler mutlak suretle uygulanmalıdır.