İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları


Creative Commons License

Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.907-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.907-948

Özet

İran İslam Cumhuriyeti devleti, batılı anlamdaki devlet sistemlerinden farklılık arz etmektedir. Zira bu devlet İslam hukuku prensiplerine ve hatta bu hukukun Caferi ekolünün anlayışına göre kurulmuştur. Şia inancındaki imamet doktrini, Anayasayla çok geniş yetkilere sahip olan Rehber kurumuna tekabül etmektedir ve yasama yürütme ve yargı alanlarında ülkedeki en yetkili kişi Rehberdir. Sistemin yine kendi içerisinde var olan şura prensibi gereğince, ülkede söz sahibi olan birçok kurum buna Rehber de dâhil olmak üzere halk tarafından ya da halkın seçtiği temsilciler tarafından seçilmektedir. Neticede devletin, kendine has özellikleri olan bir hukuk sistemi çerçevesinde kurulduğunu ve işlediğini ifade edebiliriz.

The Islamic Republic of Iran State has a different system from the states in Europe. Because this state is founded on Caferi ecole that is a cult in Islamic law. The “imam” in the shi’a cult corresponds to “Supreme Leader” in Iran Constitution who has broad authority over legislation, enforcement and judiciary. So supreme leader is the most authorized person in Iran. Accordingly to “shura” principle in Islamic law, most of the authories in Iran are elected by the people. In conclusion Iran has specifi constitional law system.