Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem ve Modeller:Türkiye’den Uygulama Örnekleri

Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.147-172, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orta-Gelir Tuzağının Belirlenmesi Üzerine Detaylı Bir Literatür İncelemesi

ISEPA 2019, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.158-159

Terörizmin Ekonomik ve Mâlî Etkileri

ICPESS 2017, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.210

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ

EUREFE’17 INTERNATIONAL CONGRESS, Aydın, Türkiye, 27 - 29 Temmuz 2017, cilt.2, ss.156-157

Türkiye'de Para, Maliye ve Borç Yönetimi Politikalarının Koordinasyonu

ICMEB'2017, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.329

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yaklaşımlar: Kamu-Özel İşbirliği

EUREFE'17, Aydın, Türkiye, 27 - 29 Temmuz 2017, cilt.1, sa.2, ss.156-157

Kitap & Kitap Bölümleri

Maliye Politikası ve Kamu Bütçesi

Makroekonomi: Politika ve Uygulama, Sezgin S.,Şentürk M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.427-457, 2018