Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem ve Modeller:Türkiye’den Uygulama Örnekleri


Şen N. G. , Acar Ü.

Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.147-172, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Maliye Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.147-172

Özet

Günümüzde kamu hizmetleri hem miktar olarak artış göstermiş hem de bu hizmetler çeşitlenmiştir. Artan ve çeşitlenen bu hizmetlerin tamamını pek çok ülke için devlet bütçesiyle karşılama imkânı kalmamış ve ülkeler kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif yöntem arayışı içine girmişlerdir. Bu çalışma, kamu hizmetlerinin sunumunda başvurulan alternatif yöntem ve modelleri, Türkiye uygulamaları bazında örnekleri ile birlikte analiz etmeye çalışmaktadır. 

At the present time, public services have grown both in quantitatively and variety. On the other hand, the available budget did not have the opportunity to cover all of these services; therefore, alternative delivery methods have been searched by countries. This study tries to analyze the alternative public service delivery methods with the applications of Turkey.