Türkiye'de Para, Maliye ve Borç Yönetimi Politikalarının Koordinasyonu


Acar Ü.

ICMEB'2017, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.329

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.329

Özet

Günümüzde kamu borç yönetiminin para ve maliye politikasının hedeflerinden ayrı hedefleri olan bağımsız bir politika aracı olarak kurulması ve para ve maliye politikalarıyla koordine edilmesi gerektiğini ifade eden yeni bir yaklaşım gelişmiştir. Bu politikalar arasında önemli değiş-tokuş ilişkileri söz konusudur. Dolayısıyla bu çalışma, bu politikalar arasındaki koordinasyonun önemini vurgulamayı ve Türkiye'deki mevcut durumu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türkiye'de bu politikalardan sorumlu otoriteler arasında koordinasyonu sağlamak için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Ancak bu kurulun etkili biçimde çalıştığını söyleyemeyiz.

Today, a new approach has been developed that states that public debt management should be established as an independent policy instrument with separate objectives from monetary and fiscal policy objectives and coordinated with monetary and fiscal policies. There are important trade-off relationships among these policies. So, this study aims to highlight the importance of coordination among these policies and to show the current situation in Turkey. The Economy Coordination Board within the Undersecretariat of Treasury were formed to ensure the coordination among the authorities responsible for these policies in Turkey. Nevertheless, we cannot say that the committee works in an effective manner.