Prof.Dr.

MURAT ÖNDER


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Biyografi

I am Professor with School of Political Sciences at Ankara Yildirim Beyazit University, Turkiye. I received my Ph.D. in Public Administration and Policy from Florida State University. My research interests are in the topics of comparative public administration, strategic management, performance, NGOs, policy analysis, governance, and artificial intelligence.

Eğitim Bilgileri

1999 - 2006

1999 - 2006

Doktora

Florida State University, Public Administration And Policy, Amerika Birleşik Devletleri

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

1988 - 1993

1988 - 1993

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adli Tıp, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

How Local Conditions Affect the Existence and Capacity of the Nonprofit Sector: A Test of Competing Theories.

Florida State University, Public Administration And Policy

1997

1997

Yüksek Lisans

Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Örgütlerinde Uygulanabilirliği: Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Çalışma.

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yönetim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

yönetim kurulu üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

ADVANCED TOPICS IN COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR

Lisans

Lisans

DECISION MAKING IN PUBLIC ADMINISTRATION

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SCIENTIFIC METHOD AND SCIENCE ETHICS

Lisans

Lisans

ORGANIZATION AND MANAGEMENT THEORY

Lisans

Lisans

ADMINISTRATIVE SCIENCE

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Strategic Management in Turkey’s Public Sector: Reforms and Application Issues

Aydın G., Nyadera I. N. , ÖNDER M.

Public Organization Review, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2019

2019

COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULAMA SORUNLARI: ETİMESGUT, ÇANKAYA VE KEÇİÖREN BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

ÖNDER M. , AKINCI N.

International Journal of Political Studies, cilt.5, ss.110-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Role of Non -Economic Drivers in Development Planning: The Case of South Korea and Turkey

ÖNDER M. , NYADERA NYABURİ I.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, cilt.42, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2019

2019

DENGELİ KARNE KARTI YÖNTEMİ KULLANILARAK KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖNDER M. , Gümgüm Y. S. , AYDIN G.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TÜRK KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ KULLANIMI

ÖNDER M. , GÜNDOĞDU P., AYHAN E.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2019, ss.105-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Collaborative Role of Metropolitan Municipalities in Local Climate Protection Governance Strategies: The Case of Turkish Metropolitan Cities

YILDIRIM K., ÖNDER M.

Journal of Environmental Assessment Policy and Management, cilt.21, ss.1950006, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Ibn Khaldun’xxs Cyclical Theory on the Rise and Fall of Sovereign Powers: The Case of Ottoman Empire

ÖNDER M. , ULAŞAN F.

ADAM AKADEMİ, cilt.8, ss.231-266, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yapay Zekâ ve Kamu Yönetimine Yansımaları

ÖNDER M. , Saygılı H.

Türk İdare Dergisi, cilt.90, ss.629-668, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye’de Sendikalaşmayı Etkileyen Faktörler

ÖNDER M. , ZENGİN Ü. N.

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış, cilt.2, ss.72-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

”How Foreign Aid Affect Developing Countries: The Case of Ethiopia”

Farah A. M. , ÖNDER M. , AYHAN E.

Avrasya Etüdleri, cilt.53, ss.7-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ABD Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu?

ÖNDER M. , Köylü M.

çağdaş yerel yönetimler dergisi, cilt.27, ss.77-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği

Köylü M., ÖNDER M.

Strategic Public Management Kournal, cilt.3, ss.83-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Mevzuat Yapımında Düzenleyici Etki Analizi ve Uygulama Sorunları

ÖNDER M.

TÜRK İDARE DERGİSİ, cilt.89, ss.771-812, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler: Paradigma Dönüşümü

ÖNDER M. , Şevki Mert B.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.23-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

A Research about the Youngs’ Voting Behavior in Local Elections: The Case of 2009, Ankara

ÖNDER M. , KARABULUT N.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.69-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yurttaş Gazeteciliğinin Ana Akım Medyaya Etkisi: Whatsapp İhbar Hatları Örneği

Karaman M., ÖNDER M.

Erciyes iletişim Dergisi akademia, cilt.5, ss.164180, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı

AYHAN E., ÖNDER M.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.3, ss.19-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Başkanlık Sistemi ve Mevcut Kamu Kurumları Üzerine Olası Etkileri

Çalışkan E., ÖNDER M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.570-579, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE MEVCUT KAMU KURUMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİTHE PRESIDENTIAL SYSTEM AND ITS POTENTIAL IMPACTS ON PRESENT PUBLIC INSTITUTIONS

ÇALIŞKAN E., ÖNDER M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.10, ss.570-578, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent içi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu

Köylü M., ÖNDER M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt.22, ss.1707-1726, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Democratic Rights of Turkish Immigrants in Germany Enduring Discrepancy of Theory and Practice

AYHAN E., ÖNDER M.

IOSR Journal of Humanities and Social Science, cilt.21, ss.26-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

THE IMPACT OF PUBLIC ADMINISTRATION ON ECONOMIC GROWTH THE CASE OF SOUTH KOREA

ÖNDER M. , Ulaşan F.

International Journal of Leadership Education and Management Studies, cilt.1, ss.23-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

TÜRK KAMU YÖNETIMINDE STRATEJIK YÖNETIM KRONIK UYGULAMA SORUNSALI VE YENI PERSPEKTIFLER

ÖNDER M. , AYDIN G.

Inmar Journal_The Journal of International Management Research, cilt.2, ss.225-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

TURKISH REGIONAL DEVELOPMENT POLICY FRAMEWORK: IS THERE A PARADIGM SHIFT?

AYHAN E., ÖNDER M.

3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı, ss.843-858, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Public Administration Theory Research and Teaching How Does Turkish Public Administration Differ

ÖNDER M. , Ralph B.

Journal of Public Affairs and Education, cilt.19, ss.117-139, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2013

2013

Understanding Kids/Teens’ Construction of Police and Crime Concepts as a Community Policing Approach: Social Grounded Theory Applied

ÖNDER M.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Reinventing Government: Historical Foundations, Philosophy, Critique, and Future Implications

ÖNDER M.

Akademik Bakış Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

ÇASGEM in Building Occupational Health and Safety Culture

ÖNDER M.

ÇASGEM in Building Occupational Health and Safety Culture, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Prime Minister Turnover and Distributive Politics: An Interrupted Time Series Analysis

ÖNDER M.

Journal of US-China Public Administration, cilt.8, ss.298-306, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

What Accounts for Changing Public Trust in Government? A Causal Analysis with Structural Equation Model

ÖNDER M.

Journal of US-China Public Administration, cilt.8, ss.154-165, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

WHAT ACCOUNTS FOR MILITARY INTERVENTIONS IN POLITICS: A CROSS-NATIONAL COMPARISON

ÖNDER M.

Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Toplam Kalite Yönetimi: Kamu Sektöründe Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar

ÖNDER M.

TÜRK İDARE DERGİSİ, cilt.69, ss.117-134, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi: Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Durum

ÖNDER M.

TÜRK İDARE DERGİSİ, cilt.67, ss.133-158, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türk Kamu Yönetimi Araştırmalarında Metodoloji Kullanımı

ÖNDER M. , AYHAN E., GÜNDOĞDU P.

16. Kamu Yönetimi Forumu, 21-23 Şubat 2019, Kayseri, Kayseri, Türkiye, 21 Şubat 2019, ss.105-122

2019

2019

Doğu Akdeniz’de Petrol ve Doğalgaz Aramalarının Bölge Enerji ve Güvenlik Politikalarina Etkisi

ÖNDER M. , AKINCI N.

. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.1492-1519

2019

2019

Türkiye’de Sendikal Tercihi Belirleyen Unsurlar

ÖNDER M. , ZENGİN Ü. N.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ASOS Congress, ALANYA, Türkiye, 19 Nisan 2019

2019

2019

Kamu Yönetiminde Yapay Zeka: Genel Bir Değerlendirme

ÖNDER M. , SAYGILI H.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ASOS Congress, Alanya., ALANYA, Türkiye, 19 Nisan 2019

2019

2019

”TÜRK KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ KULLANIMI”

GÜNDOĞDU P., ÖNDER M. , AYHAN E.

KAYFOR16 (NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMİ VEKAMU YÖNETİM BÖLÜMÜ KAMUYÖNETİMİ EĞİTİMİ16. ULUSLARARASI KAMUYÖNETİMİ FORUMU), Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019, cilt.165

2018

2018

Kriz Yönetimi: Demiryolları Örneği

Taha E., ÖNDER M. , AYHAN E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.219-235

2018

2018

Ak Parti Döneminde Asker-Sivil İlişkileri

ÖNDER M. , ZENGİN Ü. N.

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu - KAYSEM12, Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.134-144

2018

2018

Performance Management in the Public Sector of Somalia and Turkey

MOHAMED ALİ M., ÖNDER M. , AKIN A.

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu - KAYSEM12, Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.844-854

2018

2018

The Role of Non-Economic Drivers in Development Planning: The Case of South Korea and Turkey

ÖNDER M. , NYADERA NYABURİ I., AKIN A.

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu - KAYSEM12, Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.447-452

2018

2018

Balanced Scorecard and Application Problems in Public Administration

ÖNDER M. , AYDIN G.

5th International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.483-500

2018

2018

The Applicability Of Balanced Scorecard in Public Sector: The Case Of Ombudsman Institution

ÖNDER M. , AYDIN G.

5th International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.501-525

2018

2018

Financial Vulnerability of NGOs in Turkey: The Case of Youth NGOs in South-East Anatolia and Mediterranean Regions

AYHAN E., ÖNDER M.

25th EBES Conference - Berlin, Berlin, Almanya, 23 - 25 Mayıs 2018, ss.1040-1051

2017

2017

NGOs and Local Development: The Case of Tunceli

ÖNDER M. , AYHAN E.

4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.977-997

2017

2017

Siyasal ve Bürokratik Kültürlerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

ÖNDER M. , AYHAN E., AYNA Y. E.

4. International Regional Development Conference, 21 - 23 Eylül 2017, ss.985-997

2017

2017

Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM - (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri

Meydanlı M. A. , ÖNDER M. , AYHAN E.

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ANKARA), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.33

2017

2017

Yerel Yönetim Kamu Hizmetlerinde Dijital Modelleme ve Simulasyon Yöntemlerinin Kullanımı: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Örneği

Köylü M., ÖNDER M.

KAYFOR15-Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politkaları, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.262-264

2017

2017

Batı Medyasında 15 Temmuz Darbesine İlişkin İlk İzlenimler

ÖNDER M. , GÜLER H.

Kartepe Zirvesi-Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.162

2017

2017

Dış Yardımların Alıcı Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi: Etiyopya Örneği

Farah A. M. , AYHAN E., ÖNDER M.

I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Konya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.766-785

2017

2017

The Capacity of NGOs and Their Impact on Local Development in Isparta

AYHAN E., ÖNDER M.

International Congress of the New Approaches and Technological for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.572

2017

2017

Culture and Regional Development

AYHAN E., ÖNDER M.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.573

2017

2017

The Coup? Depends on Who Does: Perception of Western Media on Coup Attempt of July 15th 2016 in Turkey

ÖNDER M., GÜLER H.

ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.21

2017

2017

Kalkınma İşbirliğinde Değişim Arayışları ve Yeni Aktörler

ÖNDER M. , Şevki Mert B.

ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.37

2017

2017

Abdusselam El-Amasi’nin Siyasetnamesi: Tuhfetü’l Umera ve Minhatü’l Vüzera/Siyaset ve Yönetim Ahlakı

ÖNDER M. , Memiş Z.

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.254-266

2017

2017

Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

Çalışkan E., ÖNDER M.

III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.17-18

2017

2017

Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği

Köylü M., ÖNDER M.

III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.90-91

2016

2016

YEREL YÖNETİMLERDE E BELEDİYECİLİK UYGULAMASORUNLARI

ÖNDER M. , Özel M. H.

1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

What Can YTB Make for a Better Cooperation Between Turkish and Arab Universities

ÖNDER M.

Tache 2016, 2nd Turkish-Arab Congress on Higher Education, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektiifler

ÖNDER M. , AYDIN G.

First International Management Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016

2016

2016

The Impact of Public Administration on Economic Growth The Case of South Korea

ÖNDER M. , Fatih U.

First International Management Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016

2010

2010

An Application of Strategic Management to the Public Sector: What Accounts for Adoption of Reinventing Government Strategies across the States of the United States

ÖNDER M.

6th International Strategic Management Conference, St Petersburg, Russia, st petersburg, 8 - 10 Temmuz 2010, cilt.6

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Türkiye Gençli STK’ları Profili

ÖNDER M. , AKIN A., AYHAN E.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınlar Dairesi, Ankara, 2019

2019

2019

Türkiye Gençlik STK’ları Profili

ÖNDER M. , AKIN A., AYHAN E.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, 2019

2018

2018

Amerika Birleşik Devletleri”

ÖNDER M.

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan Aykaç, Hatice Altunok, Fatma Gül Gedikkaya, Editör, NOBEL, Ankara, ss.59-106, 2018

2014

2014

BÖLÜM 5

ÖNDER M.

Kamu ve Özel Sektör Yönetimi İçin Yönetim Sözlüğü, Mehmet Akif Özer, Editör, ADALET, Ankara, ss.191-226, 2014

2014

2014

Amerika Birleşik Devletleri

ÖNDER M.

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan Aykaç, Hatice Altunok, Editör, NOBEL, Ankara, ss.65-110, 2014

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

2019

2019

DOÇENTLİK

Önder M.

DANIŞTAY, ss.12, Ankara, 2019

Desteklenen Projeler

2018 - 2018

2018 - 2018

25th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖNDER M. (Yürütücü)

2017 - 2017

2017 - 2017

TRA2 BÖLGESİ KADIN PROFİLİ ARAŞTIRMASI

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÖNDER M.

Ödüller

Ekim 2017

Ekim 2017

BEST PAPER AWARD

Selçuk ÜniversitesiBurslar

1999 - 2004

1999 - 2004

DOKTORA BURSU

YÖK