Prof.MURAT ÖNDER


Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management Sciences


Names in Publications: Onder Murat

Metrics

Publication

113

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

4

Project

7

Thesis Advisory

13

Open Access

34
UN Sustainable Development Goals

Biography

I am Professor with School of Political Sciences at Ankara Yildirim Beyazit University, Turkiye. I received my Ph.D. in Public Administration and Policy from Florida State University. My research interests are in the topics of comparative public administration, strategic management, performance, NGOs, policy analysis, governance, and artificial intelligence.

Education Information

1999 - 2006

1999 - 2006

Doctorate

Florida State University, College of Social Sciences & Public Policy, the Askew School of Public Administration and Policy, United States Of America

1994 - 1997

1994 - 1997

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And Public Administration, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

How Local Conditions Affect the Existence and Capacity of the Nonprofit Sector: A Test of Competing Theories.

Florida State University, Public Administration And Policy

1997

1997

Postgraduate

Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Örgütlerinde Uygulanabilirliği: Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Çalışma.

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management Sciences

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2012 - Continues

2012 - Continues

Associate Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Assistant Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Assistant Professor

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Yükseköğretim kalite kurulu üyeliği

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

2020 - Continues

2020 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULİSA) Enstitüsü

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2020 - Continues

2020 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

ADVANCED TOPICS IN COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION

Postgraduate

Postgraduate

Artificial Intelligence and Security

Postgraduate

Postgraduate

KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR

Postgraduate

Postgraduate

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TASARIMI

Postgraduate

Postgraduate

SCIENTIFIC METHOD AND SCIENCE ETHICS

Undergraduate

Undergraduate

ADMINISTRATIVE SCIENCE

Undergraduate

Undergraduate

DECISION MAKING IN PUBLIC ADMINISTRATION

Undergraduate

Undergraduate

ORGANIZATION AND MANAGEMENT THEORY

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

The role of foreign aids in state building the case of Somalia

Önder M. (Consultant)

M.AHMED(Student) Sustainable Development

2015

2015

Postgraduate

The effects of the renewable energy investments on sustainable development

Önder M. (Consultant)

Ö.DEMİRDAŞ(Student) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler

Şahiner M. K. , AYHAN E., ÖNDER M.

Yeni Sınır Güvenliği Anlayışında Yapay Zekâ Yönetişimi: Fırsatlar ve Tehditler, vol.5, no.2, pp.82-95, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Yüksek Denetim Kurumlarının Kamuda Dürüstlükle İlgili Risklerin Yönetilmesinde Rolü

Önder M.

sayıştay dergisi, vol.32, no.122, pp.37-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

Role of Artificial Intelligence (AI) on Covid-19 Pandemic Crisis Management Policies

Önder M., Uzun M. M.

International Journal of Public Administration in the Digital Age, vol.8, no.2, pp.1-13, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ KAMUDA DÜRÜSTLÜKLE İLGİLİ RİSKLERİN YÖNETİLMESİNDE ROLÜ

UZUN Y., ÖNDER M.

Sayıştay Dergisi, vol.32, no.122, pp.37-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Financial Vulnerability of NGOs in Southeast Anatolia and Mediterranean Regions

Önder M., Ayhan E.

Eurasian Economic Perspectives, vol.12, no.1, pp.37-53, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2019

2019

Central-Local Government Relations in Turkey and Yemen:A Comparative Study

AL TOWAITEE M., NYADERA NYABURİ I., ÖNDER M.

Asian Review of Public Administration, vol.30, no.2, pp.24-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

The Role of Non -Economic Drivers in Development Planning: The Case of South Korea and Turkey

Önder M., Nyadera Nyaburi I.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, vol.42, no.10, pp.1-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2019

2019

DENGELİ KARNE KARTI YÖNTEMİ KULLANILARAK KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖNDER M., Gümgüm Y. S. , AYDIN G.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.46, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

TÜRK KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ KULLANIMI

ÖNDER M., GÜNDOĞDU P., AYHAN E.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2019, no.46, pp.105-122, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Collaborative Role of Metropolitan Municipalities in Local Climate Protection Governance Strategies: The Case of Turkish Metropolitan Cities

Yıldırım K., Önder M.

Journal of Environmental Assessment Policy and Management, vol.21, no.1, pp.1950006, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2018

2018

Yapay Zekâ ve Kamu Yönetimine Yansımaları

Önder M., Saygılı H.

Türk İdare Dergisi, vol.90, no.487, pp.629-668, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye’de Sendikalaşmayı Etkileyen Faktörler

Önder M., Zengin Ü. N.

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış, vol.2, no.2, pp.72-108, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

”How Foreign Aid Affect Developing Countries: The Case of Ethiopia”

Farah A. M. , Önder M., Ayhan E.

Avrasya Etüdleri, vol.53, no.1, pp.7-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

ABD Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu?

Önder M., Köylü M.

çağdaş yerel yönetimler dergisi, vol.27, no.1, pp.77-112, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Mevzuat Yapımında Düzenleyici Etki Analizi ve Uygulama Sorunları

ÖNDER M.

TÜRK İDARE DERGİSİ, vol.89, no.485, pp.771-812, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği

Köylü M., Önder M.

Strategic Public Management Kournal, vol.3, pp.83-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler: Paradigma Dönüşümü

ÖNDER M., Şevki Mert B.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.23-39, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Yurttaş Gazeteciliğinin Ana Akım Medyaya Etkisi: Whatsapp İhbar Hatları Örneği

Karaman M., ÖNDER M.

Erciyes iletişim Dergisi akademia, vol.5, no.2, pp.164180, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

A Research about the Youngs’ Voting Behavior in Local Elections: The Case of 2009, Ankara

ÖNDER M., KARABULUT N.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.12, pp.69-88, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı

AYHAN E., ÖNDER M.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.2, pp.19-48, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE MEVCUT KAMU KURUMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİTHE PRESIDENTIAL SYSTEM AND ITS POTENTIAL IMPACTS ON PRESENT PUBLIC INSTITUTIONS

ÇALIŞKAN E., ÖNDER M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.10, no.49, pp.570-578, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE MEVCUT KAMU KURUMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Çalışkan E., Önder M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research , vol.10, no.49, pp.570-578, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent içi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu

Köylü M., Önder M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.22, pp.1707-1726, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Democratic Rights of Turkish Immigrants in Germany Enduring Discrepancy of Theory and Practice

AYHAN E., ÖNDER M.

IOSR Journal of Humanities and Social Science, vol.21, no.12, pp.26-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

THE IMPACT OF PUBLIC ADMINISTRATION ON ECONOMIC GROWTH THE CASE OF SOUTH KOREA

ÖNDER M., Ulaşan F.

International Journal of Leadership Education and Management Studies, vol.1, no.1, pp.23-43, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

TÜRK KAMU YÖNETIMINDE STRATEJIK YÖNETIM KRONIK UYGULAMA SORUNSALI VE YENI PERSPEKTIFLER

ÖNDER M., AYDIN G.

Inmar Journal_The Journal of International Management Research, vol.2, no.3, pp.225-239, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TURKISH REGIONAL DEVELOPMENT POLICY FRAMEWORK: IS THERE A PARADIGM SHIFT?

AYHAN E., ÖNDER M.

3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı, pp.843-858, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Public Administration Theory Research and Teaching How Does Turkish Public Administration Differ

Önder M., Ralph B.

Journal of Public Affairs and Education, vol.19, no.1, pp.117-139, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2013

2013

Understanding Kids/Teens’ Construction of Police and Crime Concepts as a Community Policing Approach: Social Grounded Theory Applied

ÖNDER M.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2012

2012

Third sector research

Önder M.

International Review of Public Administration, vol.17, pp.195-199, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2011

2011

A preliminary cross-national test of competing theories of nonprofits: Does culture matter?

Onder M.

International Review of Public Administration, vol.16, pp.71-90, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2011

2011

What Accounts for Changing Public Trust in Government? A Causal Analysis with Structural Equation Model

Önder M.

Journal of US-China Public Administration, vol.8, no.2, pp.154-165, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2011

2011

ÇASGEM in Building Occupational Health and Safety Culture

ÖNDER M.

ÇASGEM in Building Occupational Health and Safety Culture, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Prime Minister Turnover and Distributive Politics: An Interrupted Time Series Analysis

Önder M.

Journal of US-China Public Administration, vol.8, no.3, pp.298-306, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

WHAT ACCOUNTS FOR MILITARY INTERVENTIONS IN POLITICS: A CROSS-NATIONAL COMPARISON

ÖNDER M.

Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Toplam Kalite Yönetimi: Kamu Sektöründe Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar

ÖNDER M.

TÜRK İDARE DERGİSİ, vol.69, no.416, pp.117-134, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1995

1995

Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi: Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Durum

ÖNDER M.

TÜRK İDARE DERGİSİ, vol.67, no.409, pp.133-158, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

The Impact of Arab Spring on the Development of Civil Society in Morocco

Lahdılı N., Ayhan E., Önder M.

Fourth International Conference on The Muslim UmmahGovernance and Political Authority in the Muslim World:Examining Theory and Practice, İstanbul, Turkey, 12 - 18 December 2020

2020

2020

Islamism, Politics and Bangladesh: The Democratic and Political Culture of Bangladesh Jamaat-e Islami (BJI)

İslam N., ÖNDER M.

Fourth International Conference on the Muslim Ummah Governance and Political Authority in the Muslim World:Examining Theory and Practice, İstanbul, Turkey, 12 December 2020

2020

2020

TÜRKİYE’DEKİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Ayhan E., Önder M.

EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020

2020

2020

Governance Reforms in Turkey

ÖNDER M., UZUN M. M.

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE MUSLIM UMMAH, İstanbul, Turkey, 12 - 18 December 2020

2020

2020

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAKLARININ KURUMSAL PERFORMANSA ETKİSİ: GENÇLİK STK’LARI ÜZERİNE AMPRİRİK BİR ARAŞTIRMA

ÖNDER M., AYHAN E.

KAYFOR Orta Asya Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Taşkent, Uzbekistan, 29 September - 02 October 2020

2019

2019

Türk Kamu Yönetimi Araştırmalarında Metodoloji Kullanımı

ÖNDER M., AYHAN E., GÜNDOĞDU P.

16. Kamu Yönetimi Forumu, 21-23 Şubat 2019, Kayseri, Kayseri, Turkey, 21 February 2019, pp.105-122

2019

2019

Doğu Akdeniz’de Petrol ve Doğalgaz Aramalarının Bölge Enerji ve Güvenlik Politikalarina Etkisi

Önder M., Akıncı N.

. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.1492-1519 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Türkiye’de Sendikal Tercihi Belirleyen Unsurlar

ÖNDER M., ZENGİN Ü. N.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ASOS Congress, ALANYA, Turkey, 19 April 2019

2019

2019

Kamu Yönetiminde Yapay Zeka: Genel Bir Değerlendirme

ÖNDER M., SAYGILI H.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ASOS Congress, Alanya., ALANYA, Turkey, 19 April 2019

2019

2019

”TÜRK KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ KULLANIMI”

GÜNDOĞDU P., ÖNDER M., AYHAN E.

KAYFOR16 (NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMİ VEKAMU YÖNETİM BÖLÜMÜ KAMUYÖNETİMİ EĞİTİMİ16. ULUSLARARASI KAMUYÖNETİMİ FORUMU), Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019, vol.165, pp.165-166

2018

2018

Kriz Yönetimi: Demiryolları Örneği

Taha E., ÖNDER M., AYHAN E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.219-235

2018

2018

The Role of Non-Economic Drivers in Development Planning: The Case of South Korea and Turkey

ÖNDER M., NYADERA NYABURİ I., AKIN A.

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu - KAYSEM12, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.447-452

2018

2018

Ak Parti Döneminde Asker-Sivil İlişkileri

ÖNDER M., ZENGİN Ü. N.

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu - KAYSEM12, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.134-144

2018

2018

Performance Management in the Public Sector of Somalia and Turkey

MOHAMED ALİ M., ÖNDER M., AKIN A.

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu - KAYSEM12, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.844-854

2018

2018

The Applicability Of Balanced Scorecard in Public Sector: The Case Of Ombudsman Institution

ÖNDER M., AYDIN G.

5th International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.501-525

2018

2018

Balanced Scorecard and Application Problems in Public Administration

ÖNDER M., AYDIN G.

5th International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.483-500

2018

2018

Financial Vulnerability of NGOs in Turkey: The Case of Youth NGOs in South-East Anatolia and Mediterranean Regions

AYHAN E., ÖNDER M.

25th EBES Conference - Berlin, Berlin, Germany, 23 - 25 May 2018, pp.1040-1051

2017

2017

NGOs and Local Development: The Case of Tunceli

ÖNDER M., AYHAN E.

4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.977-997 Sustainable Development

2017

2017

Siyasal ve Bürokratik Kültürlerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Önder M., Ayhan E., Ayna Y. E.

4. International Regional Development Conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.985-997 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM - (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri

Meydanlı M. A. , ÖNDER M., AYHAN E.

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ANKARA), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.33

2017

2017

Yerel Yönetim Kamu Hizmetlerinde Dijital Modelleme ve Simulasyon Yöntemlerinin Kullanımı: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Örneği

Köylü M., ÖNDER M.

KAYFOR15-Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politkaları, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.262-264 Sustainable Development

2017

2017

Batı Medyasında 15 Temmuz Darbesine İlişkin İlk İzlenimler

ÖNDER M., GÜLER H.

Kartepe Zirvesi-Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.162

2017

2017

Dış Yardımların Alıcı Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi: Etiyopya Örneği

Farah A. M. , AYHAN E., ÖNDER M.

I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.766-785 Sustainable Development

2017

2017

The Capacity of NGOs and Their Impact on Local Development in Isparta

AYHAN E., ÖNDER M.

International Congress of the New Approaches and Technological for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.572 Sustainable Development

2017

2017

Culture and Regional Development

AYHAN E., ÖNDER M.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.573

2017

2017

The Coup? Depends on Who Does: Perception of Western Media on Coup Attempt of July 15th 2016 in Turkey

Önder M., Güler H.

ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.21-22 Sustainable Development

2017

2017

Kalkınma İşbirliğinde Değişim Arayışları ve Yeni Aktörler

ÖNDER M., Şevki Mert B.

ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.37

2017

2017

Abdusselam El-Amasi’nin Siyasetnamesi: Tuhfetü’l Umera ve Minhatü’l Vüzera/Siyaset ve Yönetim Ahlakı

ÖNDER M., Memiş Z.

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.254-266

2017

2017

Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

Çalışkan E., ÖNDER M.

III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.17-18

2017

2017

Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği

Köylü M., ÖNDER M.

III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.90-91

2016

2016

YEREL YÖNETİMLERDE E BELEDİYECİLİK UYGULAMASORUNLARI

ÖNDER M., Özel M. H.

1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

2016

2016

What Can YTB Make for a Better Cooperation Between Turkish and Arab Universities

ÖNDER M.

Tache 2016, 2nd Turkish-Arab Congress on Higher Education, İstanbul, Turkey, 26 - 30 April 2016

2016

2016

Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektiifler

ÖNDER M., AYDIN G.

First International Management Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2016

2016

2016

The Impact of Public Administration on Economic Growth The Case of South Korea

ÖNDER M., Fatih U.

First International Management Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2016 Sustainable Development

2010

2010

An Application of Strategic Management to the Public Sector: What Accounts for Adoption of Reinventing Government Strategies across the States of the United States

ÖNDER M.

6th International Strategic Management Conference, St Petersburg, Russia, st petersburg, 8 - 10 July 2010, vol.6

Books & Book Chapters

2022

2022

A Framework for Comparative Analysis: Public Administration Across the Globe

ÖNDER M., ZENGİN Ü. N.

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases, Önder, Murat; Israel, Nyaburi Nyadera; Md. Nazmul Islam, Editor, Palgrave Macmillan, pp.51-76, 2022

2022

2022

Conclusion: Future Prospects of Comparative Public Administration Scholarship

ÖNDER M., NYADERA NYABURİ I., İslam N.

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases, Önder, Murat; Israel, Nyaburi Nyadera; Md. Nazmul Islam, Editor, Palgrave Macmillan, pp.773-777, 2022

2022

2022

United States of America

BALCI İ., ÖNDER M.

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration, Murat Önder, Israel Nyaburi Nyadera, Md. Nazmul Islam, Editor, Palgrave Macmillan, pp.307-337, 2022

2022

2022

Research Methodology in Comparative Public Administration: Significance, Applications, Trends, and Challenges

ÖNDER M., AYHAN E.

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Casesp, Önder, Murat; Israel, Nyaburi Nyadera; Md. Nazmul Islam, Editor, Palgrave Macmillan, pp.101-142, 2022

2022

2022

Cross-National Comparison of Publıc Administration Systems: Selected Cases Across the Globe

ÖNDER M., NYADERA NYABURİ I., İslam N.

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases, Önder, Murat; Israel, Nyaburi Nyadera; Md. Nazmul Islam, Editor, Palgrave Macmillan, pp.743-761, 2022

2022

2022

Introduction: Comparative Public Administration

ÖNDER M., NYADERA NYABURİ I., İslam N.

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases, Önder, Murat; Israel, Nyaburi Nyadera; Md. Nazmul Islam, Editor, Palgrave Macmillan, pp.1-13, 2022

2021

2021

5. Bölüm

ÖNDER M., AYNA Y. E.

in: Kamu ve Özel Sektör Yönetimi için Yönetim Sözlüğü, Mehmet Akif Özer, Editor, Lykeion, Ankara, pp.115-165, 2021

2020

2020

Yapay Zekâ: Kavramsal Çerçeve

Önder M.

in: DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editor, IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Adıyaman, pp.91-102, 2020 Creative Commons License

2020

2020

AK PARTİ DÖNEMİNDE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ

Zengin Ü. N. , Önder M.

in: Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Editor, KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY), İstanbul, pp.359-383, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Türk Kamu Yönetiminde Planlama: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Aydın G., Önder M.

in: Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, Emre Akçagündüz,Ömür Aydın, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.507-541, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Türkiye Gençlik STK’ları Profili

Önder M., Akın A., Ayhan E.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınlar Dairesi, Ankara, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Türkiye Gençlik STK’ları Profili

Önder M., Akın A., Ayhan E.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Amerika Birleşik Devletleri”

Önder M.

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan Aykaç, Hatice Altunok, Fatma Gül Gedikkaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.59-106, 2018 Creative Commons License

2014

2014

Amerika Birleşik Devletleri

ÖNDER M.

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan Aykaç, Hatice Altunok, Editor, NOBEL, Ankara, pp.65-110, 2014

2014

2014

BÖLÜM 5

ÖNDER M.

in: Kamu ve Özel Sektör Yönetimi İçin Yönetim Sözlüğü, Mehmet Akif Özer, Editor, ADALET, Ankara, pp.191-226, 2014

Expert Reports

2019

2019

DOÇENTLİK

Önder M.

DANIŞTAY, pp.12, Ankara, 2019

Other Publications

2020

2020

Yapay Zeka Stratejileri ve Türkiye

Önder M., Uzun M. M.

Technical Report, pp.34-55, 2020

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

25th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖNDER M. (Executive)

2017 - 2017

2017 - 2017

TRA2 BÖLGESİ KADIN PROFİLİ ARAŞTIRMASI

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÖNDER M.

2017 - 2017

2017 - 2017

ICPESS (International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017)

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖNDER M. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖNDER M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Amme Idaresi Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Board Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

AMME IDARESI DERGISI

Journal Indexed in SSCI

June 2021

June 2021

SAYIŞTAY DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

AMME IDARESI DERGISI

Journal Indexed in SSCI

December 2020

December 2020

ULİSA Uluslararası Çalışmalar Dergisi

Other Indexed Journal

October 2020

October 2020

AMME IDARESI DERGISI

Journal Indexed in SSCI

Awards

October 2017

October 2017

BEST PAPER AWARD

Selçuk ÜniversitesiScholarships

1999 - 2004

1999 - 2004

DOKTORA BURSU

YOK

Citations

Total Citations (SCOPUS): 36

h-index (SCOPUS): 4

Jury Memberships

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Hacettepe Üniversitesi

May-2021

May 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2020

December 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Pamukkale Üniversitesi