Yapay Zeka Stratejileri ve Türkiye


Önder M. , Uzun M. M.

Technical Report, pp.34-55, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.34-55

Abstract

Birçok bilim adamı ve politikacı tarafından 21. yüzyılın en önemli teknolojik gelişmeler bütünü olarak ifade edilen yapay zekâ; toplumu, ekonomiyi ve devletleri birçok yönden etkilemektedir. Yapay zekâ teknolojilerinin 2030 yılında 15 trilyon dolarlık bir ekosistem oluşturması beklenmektedir. Yapay zekâ teknolojisinin sağlayacağı teknolojik altyapı ve veri madenciliği çok yüksek seviyededir. Bu bağlamda yapay zekânın kamu sektöründe çok boyutlu dönüştürücü etkiler meydana getireceği beklenmektedir. Devletler, yapay zekânın dönüştürücü etkisini kontrol altına alıp kendi faydalarına kullanmak için ulusal öncelikler belirlemekte, stratejiler ve düzenlemeler yapmaktadırlar. ABD ve Çin başta olmak üzere, birçok ülke yapay zekâ ile ilgili strateji belgeleri ortaya koyarak yapay zekâ alanında gelişmeyi temel hedefleri olarak görmektedirler. Bu ülkeler özel sektördeki gelişmelerin yanı sıra ulusal yapay zekâ stratejilerini belirleyerek kendilerine bir yol haritası hazırlamaktadırlar. Türkiye de bu hızlı değişim ve gelişmenin dışında kalmamak için yapay zekâ teknolojisine yönelik milli teknoloji hamlesini daha çok geliştirmek zorundadır. Bu çalışma, yapay zekânın gelişimi üzerine genel bir çerçeve çizerek yeni teknolojinin genel olarak küresel düzeyde ve Türkiye özelinde güçlü ve zayıf yönlerini, getireceği fırsatları ve oluşturacağı tehditleri değerlendirecektir. Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerin yapay zekâ strateji belgelerini analiz ederek Türkiye’nin yapay zekâyı odak alan bir ekosistem oluşturup geliştirebilmesi için izleyeceği strateji için politika önerilerinden oluşan bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır.