Doç.Dr.

FATMA EBRU GÜNDÜZ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

İdari işlemin geri alınması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2004

2004

Yüksek Lisans

İdari yaptırımlar

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Dicle Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2010

2010 - 2010

Araştırma Görevlisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001 - 2002

2001 - 2002

Araştırma Görevlisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Bölüm Başkanı

Dicle Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İDARENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Lisans

Lisans

İDARE HUKUKU

Doktora

Doktora

İDARENİN SORUMLULUĞU

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi

GÜNDÜZ F. E.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.237-266, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delillerin Disiplin Hukukunda Kullanılması

GÜNDÜZ F. E.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.1, ss.89-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru

GÜNDÜZ F. E. , AKTAŞ A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.55-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Disiplin Cezalarının Geri Alınması

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.411-424, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu na Göre Yürütmenin Durdurulması

BUCAKTEPE A., GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.33, ss.91-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Vesayet

GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.33, ss.63-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi

GÜNDÜZ F. E.

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.110-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğunda Görevli Yargı Yeri Meselesi

GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.32, ss.97-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Askeri Uçak ve Helikopterlerin Düşmesinden DoğanZararlardan İdarenin Sorumluluğu

GÜNDÜZ F. E.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.718-736, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İdare Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

GÜNDÜZ F. E. , GÜNDÜZ H.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.225-258, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Yargı Kararları Işığında İdare Hukukunda Kazanılmış Hak

GÜNDÜZ F. E.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.109-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

2547 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Ceza Soruşturması

GÜNDÜZ F. E.

Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), sa.1, ss.47-56, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimleri

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.753-775, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Mahalli İdareler Üzerindeki İdari Denetim Türleri

GÜNDÜZ F. E.

International Humanities And Social Sciences Conference (Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı), Barselona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet

GÜNDÜZ F. E.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara, 2016

2013

2013

Bireysel İdari İşlemler

GÜNDÜZ F. E. , YAVUZDOĞAN S., AVCI M., BAYAR İ. N. , AÇIMUZ H. B. , SEVGİLİ GENÇAY F. D. , et al.

İdare Hukuku I, Doç.Dr.Müslüm AKINCI, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AVCI, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.241-285, 2013

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

İdari İstikrar İlkesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNDÜZ F. E. (Yürütücü)