Prof. FATMA EBRU GÜNDÜZ


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Metrics

Publication

29

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

İdari işlemin geri alınması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2004

2004

Postgraduate

İdari yaptırımlar

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2015 - 2017

2015 - 2017

Assistant Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Assistant Professor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Professor

Dicle University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon

2010 - 2010

2010 - 2010

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Research Assistant

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001 - 2002

2001 - 2002

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - 2021

2018 - 2021

Vice Dean

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Head of Department

Dicle Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

İdari Yargıda Kanun Yolları

Postgraduate

Postgraduate

İdari İşlem Teorisi

Postgraduate

Postgraduate

Türk İdari Teşkilatı

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Personel Hukuku

Doctorate

Doctorate

İdarenin Denetlenmesi

Postgraduate

Postgraduate

İdarenin Tazminat Sorumluluğu

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku I- II Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

İdarenin Sorumluluğu

Undergraduate

Undergraduate

İdari Yargı

Postgraduate

Postgraduate

İdari Yargıda İlk İnceleme

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık İdare Hukuku

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

2863 sayılı Kanun'a göre tabiat varlıklarının korunması

Gündüz F. E. (Advisor)

P.ÜSTÜNYER(Student)

2020

2020

Doctorate

The Principle of Administrative Stability

Gündüz F. E. (Advisor)

M.EKİNCİ(Student) Creative Commons License

2020

2020

Doctorate

The Position of the President in Turkey

Gündüz F. E. (Advisor)

İ.YAZICIOĞLU(Student) Creative Commons License

2019

2019

Postgraduate

President's Regulatory Operations

Gündüz F. E. (Advisor)

T.AYDOĞMUŞ(Student) Creative Commons License

2018

2018

Postgraduate

Akademik yükseltilme, atamalar ve yargısal denetim

Gündüz F. E. (Advisor)

K.ERDOĞAN(Student)

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Disiplin Cezalarının Geri Alınması

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.20, no.1, pp.411-424, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Bilgi Edinme Hakkının Korunmasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Rolü

GÜNDÜZ F. E.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yayını, Turkey, 10 - 13 February 2022

2019

2019

Mahalli İdarelerin Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesindeki Rolü

GÜNDÜZ F. E.

Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 March 2019 Sustainable Development

2016

2016

Mahalli İdareler Üzerindeki İdari Denetim Türleri

GÜNDÜZ F. E.

International Humanities And Social Sciences Conference (Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı), Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016

Books & Book Chapters

2020

2020

Fiili Yol Olarak Kabul Edilen Eylemlerin İdari Yargı Mercileri Tarafından Denetlenebilirliği

GÜNDÜZ F. E.

in: Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Doç. Dr. Burak Öztürk- Dr. D. Çiğdem Sever -Dr. Ilgın Özkaya Özlüer- Ar. Gör. Pınar Yaşar Şatıroğlu -Ar. Gör. Serdar Yılmaz -Ar. Gör. Betül Damar Çıtak, Editor, Atılım Üniversitesi Yayınları, pp.501-528, 2020

2019

2019

İvedi Yargılama Usulünün Uygulandığı Davalardaki Temyiz Usulüne İlişkin Danıştay 13. Dairesine Ait Bir Karar İncelemesi

GÜNDÜZ F. E.

in: 5.İdare Hukuku Buluşması ''Danıştay Karar İncelemeleri'', , Editor, Filiz Kitabevi, pp.59-68, 2019

2016

2016

İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet

GÜNDÜZ F. E.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara, 2016

2013

2013

Bireysel İdari İşlemler

GÜNDÜZ F. E., YAVUZDOĞAN S., AVCI M., BAYAR İ. N., AÇIMUZ H. B., SEVGİLİ GENÇAY F. D., et al.

in: İdare Hukuku I, Doç.Dr.Müslüm AKINCI, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AVCI, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.241-285, 2013 Sustainable Development

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

İdari İstikrar İlkesi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNDÜZ F. E. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2019 - 2022

2019 - 2022

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

First Editor