Assoc. Prof.

FATMA EBRU GÜNDÜZ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

İdari işlemin geri alınması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2004

2004

Postgraduate

İdari yaptırımlar

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Assistant Professor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Professor

Dicle Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2010

2010 - 2010

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Research Assistant

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001 - 2002

2001 - 2002

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Vice Dean

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Head of Department

Dicle Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İDARENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Undergraduate

Undergraduate

İDARE HUKUKU

Doctorate

Doctorate

İDARENİN SORUMLULUĞU

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Protection of Personal Data within the Scope of the Right to Information

Gündüz F. E. , Yazıcıoğlu İ.

Anayasa Yargısı, vol.38, no.1, pp.171-204, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2021

2021

Compulsory Employment in Public as a Requırement of Social State Principle

Gündüz F. E. , Çebi Buğdaycı M. Ö.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.183-234, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2020

2020

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mahalli İdareler

Gündüz F. E.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1617-1650, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

“REFORMATIO IN PEIUS” AND “THE PROHIBITION OF AGAINST ADJUDICATION” IN ADMINISTRATIVE JURISDICTION

Gündüz F. E.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.333-360, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi

GÜNDÜZ F. E.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.237-266, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delillerin Disiplin Hukukunda Kullanılması

GÜNDÜZ F. E.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.1, pp.89-114, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru

GÜNDÜZ F. E. , AKTAŞ A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.2, no.3, pp.55-78, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Disiplin Cezalarının Geri Alınması

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.411-424, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu na Göre Yürütmenin Durdurulması

BUCAKTEPE A., GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.33, pp.91-121, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Vesayet

GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.33, pp.63-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğunda Görevli Yargı Yeri Meselesi

GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.32, pp.97-119, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2011

2011

İdare Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

GÜNDÜZ F. E. , GÜNDÜZ H.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.225-258, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Yargı Kararları Işığında İdare Hukukunda Kazanılmış Hak

GÜNDÜZ F. E.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.109-128, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

2547 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Ceza Soruşturması

GÜNDÜZ F. E.

Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), no.1, pp.47-56, 2009 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimleri

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.753-775, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Mahalli İdareler Üzerindeki İdari Denetim Türleri

GÜNDÜZ F. E.

International Humanities And Social Sciences Conference (Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı), Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016

Books & Book Chapters

2016

2016

İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet

GÜNDÜZ F. E.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara, 2016

2013

2013

Bireysel İdari İşlemler

GÜNDÜZ F. E. , YAVUZDOĞAN S., AVCI M., BAYAR İ. N. , AÇIMUZ H. B. , SEVGİLİ GENÇAY F. D. , et al.

in: İdare Hukuku I, Doç.Dr.Müslüm AKINCI, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AVCI, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.241-285, 2013 Sustainable Development

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

İdari İstikrar İlkesi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNDÜZ F. E. (Executive)