Assoc. Prof.FATMA EBRU GÜNDÜZ


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Metrics

Publication

20

Project

1

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

İdari işlemin geri alınması

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2004

2004

Postgraduate

İdari yaptırımlar

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Assistant Professor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Professor

Dicle University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon

2010 - 2010

2010 - 2010

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Research Assistant

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001 - 2002

2001 - 2002

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - 2021

2018 - 2021

Vice Dean

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Head of Department

Dicle Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

İdari Yargıda Kanun Yolları

Postgraduate

Postgraduate

İdari İşlem Teorisi

Postgraduate

Postgraduate

Türk İdari Teşkilatı

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Personel Hukuku

Doctorate

Doctorate

İdarenin Denetlenmesi

Postgraduate

Postgraduate

İdarenin Tazminat Sorumluluğu

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku I- II

Doctorate

Doctorate

İdarenin Sorumluluğu

Undergraduate

Undergraduate

İdari Yargı

Postgraduate

Postgraduate

İdari Yargıda İlk İnceleme

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık İdare Hukuku

Advising Theses

2022

2022

Doctorate

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi

Gündüz F. E. (Consultant)

H.YELKEN(Student)

2021

2021

Postgraduate

2863 sayılı Kanun'a göre tabiat varlıklarının korunması

Gündüz F. E. (Consultant)

P.ÜSTÜNYER(Student)

2020

2020

Doctorate

The Principle of Administrative Stability

Gündüz F. E. (Consultant)

M.EKİNCİ(Student)

2020

2020

Doctorate

Türkiye'de Cumhurbaşkanının Konumu

Gündüz F. E. (Consultant)

İ.YAZICIOĞLU(Student)

2020

2020

Postgraduate

Siyasi Partilerin Fonksiyonları ve Demokrasiye Etkileri

Gündüz F. E. (Consultant)

M.FATİH(Student)

2019

2019

Postgraduate

Kamu görevlileri disiplin hukukunda idari usul ilkeleri

Gündüz F. E. (Consultant)

Y.USMAN(Student)

2019

2019

Postgraduate

Cumhurbaşkanı'nın düzenleyici işlemleri

Gündüz F. E. (Consultant)

T.AYDOĞMUŞ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Kabahatler kanunu kapsamında imar yaptırımları

Gündüz F. E. (Consultant)

E.KAR(Student)

2019

2019

Doctorate

İdarenin re'sen icra yetkisi

Gündüz F. E. (Consultant)

M.ÖZGE(Student)

2018

2018

Postgraduate

Akademik yükseltilme, atamalar ve yargısal denetim

Gündüz F. E. (Consultant)

K.ERDOĞAN(Student)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hükmün Denetlenmesini Talep Etme Hakkı

Gündüz F. E. , Gündüz H.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.49, pp.1-28, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Protection of Personal Data within the Scope of the Right to Information

Gündüz F. E. , Yazıcıoğlu İ.

Anayasa Yargısı, vol.38, no.1, pp.171-204, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Compulsory Employment in Public as a Requırement of Social State Principle

Gündüz F. E. , Çebi Buğdaycı M. Ö.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.183-234, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

“REFORMATIO IN PEIUS” AND “THE PROHIBITION OF AGAINST ADJUDICATION” IN ADMINISTRATIVE JURISDICTION

Gündüz F. E.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.333-360, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mahalli İdareler

Gündüz F. E.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1617-1650, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi

GÜNDÜZ F. E.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.237-266, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delillerin Disiplin Hukukunda Kullanılması

GÜNDÜZ F. E.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.1, pp.89-114, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru

GÜNDÜZ F. E. , AKTAŞ A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.2, no.3, pp.55-78, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Disiplin Cezalarının Geri Alınması

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.411-424, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Vesayet

GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.33, pp.63-89, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu na Göre Yürütmenin Durdurulması

BUCAKTEPE A., GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.33, pp.91-121, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğunda Görevli Yargı Yeri Meselesi

GÜNDÜZ F. E.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.32, pp.97-119, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

İdare Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

GÜNDÜZ F. E. , GÜNDÜZ H.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.225-258, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Yargı Kararları Işığında İdare Hukukunda Kazanılmış Hak

GÜNDÜZ F. E.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.109-128, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

2547 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Ceza Soruşturması

GÜNDÜZ F. E.

Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), no.1, pp.47-56, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimleri

GÜNDÜZ F. E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.753-775, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Mahalli İdareler Üzerindeki İdari Denetim Türleri

GÜNDÜZ F. E.

International Humanities And Social Sciences Conference (Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı), Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016

Books & Book Chapters

2016

2016

İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet

GÜNDÜZ F. E.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara, 2016

2013

2013

Bireysel İdari İşlemler

GÜNDÜZ F. E. , YAVUZDOĞAN S., AVCI M., BAYAR İ. N. , AÇIMUZ H. B. , SEVGİLİ GENÇAY F. D. , et al.

in: İdare Hukuku I, Doç.Dr.Müslüm AKINCI, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AVCI, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.241-285, 2013 Sustainable Development

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

İdari İstikrar İlkesi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNDÜZ F. E. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

First Editor