İmar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açma süresi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BÜNYAMİN CANBOLAT

Danışman: Fatma Ebru Gündüz