İdarenin re'sen icra yetkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MELİKE ÖZGE ÇEBİ BUĞDAYCI

Danışman: Fatma Ebru Gündüz