657 sayılı devlet memurları kanunu'na hâkim olan temel ilkeler kapsamında liyakat ilkesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CAN ŞEKER

Danışman: Fatma Ebru Gündüz