Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Authors' response

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, cilt.158, ss.161, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The thickness of posterior buccal attached gingiva at common miniscrew insertion sites in subjects with different facial types

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, cilt.156, ss.800-807, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gingival thicknesses of maxillary and mandibular anterior regions in subjects with different craniofacial morphologies

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, cilt.154, ss.356-364, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Long-term follow-up of enamel color changes after treatment with fixed orthodontic appliances

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.154, ss.213-220, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of two retention appliances with respect to clinical effectiveness

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.32, ss.72-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Sınıf II Maloklüzyonlarda Kullanılan Fonksiyonel Apareylerin Tedavi Etkilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.104-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Ozone and Prophylactic Antimicrobial Applications on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets.

Turkish journal of orthodontics, cilt.30, ss.101-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ÇIPLAK GÖZLE VE FARKLI BÜYÜTMELERDE BELİRLENEN ARTIK ADEZİV MİKTARI SKORLARININ GÜVENİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodontik diş hareketiyle kemik dokusunun şekillendirilmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.44, ss.53-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt keser diş konumlarının norm değerlerde olduğu bireylerde alt çene ön bölge ortalama diyeti kalınlığının incelemesi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.184-189, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fixed orthodontic treatment in mandibular lateral incisor canine transposition

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.27, ss.57-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt keser diş konumlarının norm değerlerde olduğu bireylerde alt çene ön bölge ortalama dişeti kalınlığının incelenmesi

TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.22, ss.184-189, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt ve Üst Çene Ön Bölge Diş Eti Kalınlığının Cinsiyet ve Yaşla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.157-162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital maksiller Lateral diş eksikliğinde multidisipliner tedavi yaklaşımı

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.17, ss.130-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KONJENiTAL MAKSiLLER LATERAL KESiCi DİŞ EKSİKLİĞİNDE MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: VAKA SUNUMU

Dicle Diş Hekimliği Dergisi, cilt.17, ss.130-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontal Biyotipin Ortodontik Tedavi Açısından Önemi

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.17, ss.163-169, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Çene Lateral Kesici-Kanin Diş Transpozisyonunda Çekimsiz Sabit Ortodontik Tedavi Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.256-261, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GİNGİVAL BİYOTİPİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN İKİ FARKLI ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN GÜVENİRLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.42-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişsel Ön Açık Kapanışın “Bonded Spur” Apareyi ile Tedavisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.51-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodontik Adeziv İçeriğinin Beyaz Nokta Oluşumuna Önleyici Etkileri

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.7-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Frontal Sinüs Boyutlarının Sefalometrik Değerlerle İlişkisi

İzmir Diş Hekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

FRONTAL S􏰃N􏰄S BOYUTLARININ SEFALOMETR􏰃K DE􏰆ERLERLE 􏰃L􏰃􏰅K􏰃S􏰃

TDB 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.116

Temporomandibular Bozukluklarla İlişkili Oklüzal Risk Faktörlerinin T-Scan III ile Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.76

Dental Farkındalığın İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arasında Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.375

Dişeti Çekilmesi Bulunan Ortodonti Hastalarındaki Oklüzal Kuvvetlerin T-Scan III kullanılarak Değerlendirilmesi

İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ORTODONTİ HASTALARINDAKİ OKLUZAL KUVVETLERİN T- SCAN III KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.183

Üç Retansiyon Protokolünün Oklüzal Kuvvet Parametrelerinin T-Scan III ile Karşılaştırılması

XVI. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Üç Retansiyon Protokolünün Oklüzal Kuvvet Parametrelerinin T-Scan III ile Karşılaştırılması: Pilot Çalışma

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, ss.144-145

Transversal Yön Anomalisi Bulunmayan Bireylerde Üst Molar Dişlerin Dişeti Kalınlıklarının Değerlendirilmedi

15. Uuslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017, ss.194

Ortodontik tedavi sonrası minede gözlenen renk değişimlerinin uzun dönemli takibi

15. luslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017, ss.192

TRANSVERSAL YÖN ANOMALİSİ BULUNMAYAN BİREYLERDE ÜST MOLAR DİŞLERİN DİŞETİ KALINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017, ss.194

The Evaluation of Mean Gingival Thickness of Mandibular Anterior Region in Individuals with Norm Values of Lower Incisor Position

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, cilt.67, no.1, ss.98

ENAMEL COLOUR CHANGES AFTER FIXED ORTHODONTIC TREATMENT

94th European Orthodontic Society Congree, Edinburgh, İngiltere, 17 - 21 Haziran 2017, ss.95

Assesment the reliability of three different mixed dentition analysis methods in Turkish population

93rd Congress of the European Orthodontic Society, Montreuil, Fransa, 5 - 10 Haziran 2017, ss.99

The Relation of Maxillary and Mandibular Anterior Gingival Thickness With Age and Gender

92rd Congress of European Orthodontic Society, Stockholm, İsveç, 11 - 16 Haziran 2016

RELATIONSHIP OF MAXILLARY AND MANDIBULAR ANTERIOR GINGIVAL THICKNESS WITH GENDER AND AGE

92nd Congress of European Orthodontic Society , Stockholm, İsveç, 11 - 16 Haziran 2016, ss.13

Çapraz Kapanıştaki Üst Çene Lateral Dişlerin Farklı Bir Yaklaşım ile Tedavi Edilmesi: İki Olgu Sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 04 Kasım 2015, ss.220

İnce Gingival Biyotipe Sahip Bireyin Ortodontik Tedavi Öncesinde Mukogingival Cerrahi İle Tedavisi: Olgu Sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.219

Dişsel Ön Açık Kapanışın Bonded Spur Apareyi İle Tedavisi: Olgu Sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.212

Farklı Maloklüzyona Sahip Bireylerde Üst Çene Anterior Bölgedeki Gingival Biyotipin Değerlendirilmesi

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.216

Üst Çene Lateral Kesici Kanin Diş Transpozisyonunda Çekimsiz Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.211

Dişsel Ön Açık Kapanışın Bonded Spur Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu

XIV. Türk ortodonti derneği sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

Üst Çene Lateral Kesici Kanin Diş Transpozisyonunda Çekimsiz Sabit Tedavi Yaklaşımı

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

Çapraz kapanıştaki Üst Çene Laterakl Dişlerin Karflı Bir Yaklaşımla Seviyelenmesi İki Olgu Sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

Konjenital Lateral Diş Eksikliğinde Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları: Olgu Sunumu

XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014, ss.206

Ortodontik Diş Hareketiyle Kemik Dokusunun Şekillendirilmesi: Olgu Sunumu

YYU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014, ss.138

Ortodontik Diş Hareketiyle Kemik Dokusunun Şekillendirilmesi

YYU Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014

Unilateral incomplete transposition of mandibular lateral incisor and canine: A case report

90TH CONGRESS OF EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY, Warszawa, Polonya, 18 - 22 Haziran 2014, ss.115-116

Kitap & Kitap Bölümleri

Distraksiyon-Ortodontide İskeletsel Ekspansiyon

Ortodonti Akıl Notları, Prof. Dr. Hüseyin Avni Balcıoğlu, Editör, Güneş Kitabevi, Samsun, ss.223-232, 2020

Distraksiyon-Ortodontide İskeletsel Ekspansiyon

ORTODONTİ AKIL NOTLARI, Selim ARICI, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara/İstanbul, ss.223-232, 2020