Sınıf II Maloklüzyonlarda Kullanılan Fonksiyonel Apareylerin Tedavi Etkilerinin Değerlendirilmesi


Kaya Y.

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.104-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.5336/dentalsci.2018-60234
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.104-109

Özet

Ortodonti pratiğinde sıklıkla karşılaşılan Sınıf II maloklüzyon- ların tedavi planlaması maloklüzyonun şiddetine, yumuşak doku pro- filine ve kalan büyüme miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. Büyüme ve gelişimin devam ettiği bireylerde uygulanabilen büyüme modifikasyonuyla iskeletsel, dental ve yumuşak dokularda istenilen te- davi sonuçların elde edilmesi amacıyla fonksiyonel apareylerden faydalanılmaktadır. Farklı şekillerde tasarlanan ve adlandırılan fonksi- yonel apareylerin tedavi etkilerinin ise değişebildiği belirtilmektedir. Bu çalışmada, 2012-2017 yılları arasında yapılmış ve fonksiyonel apa- reylerin iskeletsel, dental, yumuşak doku, temporomandibuler eklem ve havayolu etkileri ile tedavi zamanlamalarını konu alan araştırmala- rın incelenmesi amaçlanmaktadır.

Treatment planning of Class II malocclusions that are frequently encountered in orthodontic practice, can vary depending on severity of malocclusion, soft tissue profile, and amount of resid- ual growth. In growing and developing subjects functional appliances are used to obtain the desired treatment results in skeletal, dental, and sof tissues by growth modification. It has been stated that the treat- ment effects of functional appliances that are differently designed and named may vary. The aim of this review was to investigate the stud- ies of functional appliances on skeletal, dental, soft tissue, tempora- mandibular joint and airway effects with treatment time, made between 2012-2017.