Ortodontik Diş Hareketiyle Kemik Dokusunun Şekillendirilmesi: Olgu Sunumu


Kaya Y. , Yüzbaşıoğlu B., Alkan Ö.

YYU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 4 - 07 September 2014, pp.138

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.138

Abstract

Kronolojik yaşı 17 yıl olan kız hasta erken dönem diş kayıplarının sebep olduğu estetik ve fonksiyon kaybı asıl şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Hastanın ağız dışı muayenesinde yüz hatlarının orantılı ve simetrik, profilinin ise konveks olduğu görülmüştür.  Ağız içi muayenesinde; Angle Sınıf 1 molar ilişki, 3 mm overjet, 5 mm overbite ve alt orta hatta 0.5 mm sola doğru sapma tespit edilmiştir. Ayrıca 33 nolu dişin erken kaybı sonucunda keser dişlerinin eksen eğimlerinde bozulma ile birlikte alt çenede asimetrik diestamalar belirlenmiştir. Sefalometrik analizde iskeletsel Sınıf 1 ilişki ve düşük açılı dik yön büyüme modeli kayıt edilmiştir. Sabit ortodontik tedavinin temel hedefleri; üst çenede mevcut olan orta şiddetli çapraşıklığın elimine edilmesi, alt çene keser dişlerin eksen eğimlerinin düzeltilmesi ve sonrasında mevcut diastemaların kapatılarak 33 nolu diş bölgesinde implant için gerekli boşluğun hazırlanmasıydı. Ancak 33 nolu diş bölgesinde mevcut olan ciddi kemik rezorpsiyonu uygun çaptaki bir implantın bu bölgeye yerleştirilemeyeceğini göstermiştir. Bu durumda 34 nolu dişin erken dönemde kaybedilen 33 nolu diş bölgesindeki rezorpsiyon alanına alınmasına, kronunun yeniden şekillendirilmesine ve ortodontik diş hareketi sonrasında 34 nolu diş bölgesindeki kemik dokusunun şekillenmesi sonucu oluşacak olan boşluğa uygun boyuttaki implantın yerleştirilmesine karar verilmiştir. Sabit mekaniklerin kullanılmasıyla birlikte tedavi hedeflerine ulaşılması sonrasında implant uygulaması için bireyin büyüme ve gelişim süreci takip edilmektedir. Bu olgu sunumu ideal oklüzyonun oluşturulmasında anahtar role sahip olan mandibular kanin dişin erken dönemdeki kaybında ortaya çıkan estetik ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesinde ortodontik diş hareketiyle birlikte kemik dokusunun şekillendirme mekanizmasınında kullanılabileceğini göstermiştir.