Dental Farkındalığın İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arasında Değerlendirilmesi


Çınarsoy Ciğerim S., Kaya Y.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.375

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.375
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu araştırmada Türkiye’nin doğu ve batı iki farklı ilindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin dental bilgi ve farkındalıkları- nın değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem: Araştırmaya 7-15 yaşları arasında toplam 2342 öğrenci dahil edildi. Öğrencilere dental tedaviler hakkında bilgi ve bi- linç düzeyini ölçen, önceden hazırlanmış sorulardan oluşan anket uygulaması yapıldı. Anket, demografik bilgileri içeren sorular ve dental tedaviler hakkındaki sorular olmak üzere 10 sorudan oluşmaktadır. Anket uygulaması Van ve İzmir illerindeki ilçe mer- kezlerinde seçilmiş okullarda gerçekleştirildi.

Bulgular: Araştırmaya İzmir’den 855 öğrenci (452 kız, 403 erkek), Van’dan ise 1487 öğrenci (724 erkek,763 kız) katılmıştır. Diş fırçalama ve diş tedavileri ile ilgili sorulardan oluşan anket kullanılarak değerlendirilen verilere göre kız öğrencilerin erkek öğ- rencilerden daha bilinçli olduğu saptandı. İllere göre yapılan karşılaştırma sonuçlarında da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Dental farkındalık konusunda İzmir ilindeki öğrencilerin anketteki soruların çoğunluğunda daha bilinçli olduğu belirlendi. İlkokul ve ortaokula göre yapılan değerlendirmelerde ortaokul öğrencileri ve ilkokul öğrencileri arasında dental farkındalık açı- sından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Ortaokul öğrencilerinin dental farkındalıklarının daha yüksek olduğu saptandı.

Sonuç: Öğrencilerin dental farkındalıklarının belirlenmesi, eksikliklerin tespit edilmesi sağlandı. Dental farkındalığın yaş grubu, cinsiyet ve yaşanılan şehrin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısından etkilendiği sonucuna varıldı.