Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Burdur Besteli Mevlidi Üzerine Bir Değerlendirme

Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR], vol.5, no.2, pp.133-152, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Bâcce ve Mûsikî

İstem, no.32, pp.317-327, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.5, pp.204-217, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An assessment on Şālih Nābī's work of al-Falsafa al-Mūsīqī

Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, vol.22, no.3, pp.1669-1686, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Türk Din Mûsikîsi Dersi Üzerine Bir Değerlendirme

Resss Journal, vol.2, no.3, pp.19-35, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Keşfü l Hümûm ve l Kürab fî Şerhi Âleti t Tarab İsimli Anonim Musiki Eserinde Çalgılar

Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi, vol.3, pp.59-79, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbrahim Edhem Efendi nin Netâyic i Musikâr Adlı Eseri İnceleme ve Transkribe

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.175-194, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk Mûsikîsinde Duânâme Formu ve Eserleri

Dicle Üniversitei İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.295-325, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amasya Mücaviri Sivas ta Dini Musiki

Uluslararsı Dinî Mûsikî Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.47-54

Safiyyüddin Urmevî nin Temel dizisi Üzerine Farklı Bir Değerlendirme

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.707-715

Serçavuç Ahmed Salih in Bando Defteri ve Osmanlının Son Dönemi Açısından Defterin İncelenmesi

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.607-618

Mûsikînin Hükmünün Toplumsal Yansıması ve Dinî Mûsikînin Yozlaşmasına Dair Bazı Çözüm Önerileri

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.390-398

Osmanlı Döneminde Dinî Mûsikî Eğitim Kurumları ve Metodu

Uluslararası Türk-İslam Tarihinde Yükseköğretim Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 October 2015, pp.105-114

İbni Haldun un Mukaddime sinde Mûsikî

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.521-531

Books & Book Chapters

Türk Din Musikisi Terminolojisi

in: İlahiyat Terminolojisi Çok Dilli Yazım Kılavuzu, Ersin Kabakcı, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.313-365, 2021

Türk Musikisi Nazariyatı Tarihi

Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2017

İslam’xxda Musiki

in: Türk Din Musikisi El Kitabı, Ahmet Hakkı Turabi, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.14-24, 2017

Episodes in the Encyclopedia

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017