İbn Haldun un Mukaddime sinde Musiki


Creative Commons License

Tıraşcı M.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.99-115, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.99-115

Abstract

İbn Haldun'nun Mukaddime adlı eserinde mûsikî ile alakalı bazı tarihî ve teknik bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca o, eserinde mûsikîye dair müstakil bir başlık da ayırmıştır. Burada mûsikî sanatı ve tarihi hakkında bilgi vermiş, ayrıca o döneme ait bazı çalgıları da incelemiştir. Eserin mahiyeti gereği İbn Haldun, mûsikînin topluma olan yansıması ve toplumdaki mûsikîden yansıyanları konu edinmiştir. XIV. yüzyılda te'lif edilmiş bu eser birçok konuda önemli tarihî bilgiler içermektedir. Bu makale ile Mukaddime taranarak mûsikî ile alakalı bilgiler incelenmiş ve İbn Haldun'un mûsikî düşüncesi ortaya konmuştur.