Ruhi Kalender e Göre Musiki ve Türk Musikisine Dair Değerlendirmeler


Creative Commons License

Tıraşcı M.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.91-125, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.91-125

Özet

Ruh Kalender, Türk Dn Mûskîs alanında öneml hzmetler vermş, brçok talebe

yetştrmş, bu alanda çalışmalar yapmış öneml dnî mûskî hocalarından brdr. 78

yaşında olan Ruh Kalender bu yaşına rağmen br köşeye çeklmeyp, emekllğn müteak

ben Ankara Ünverstes İlahyat Fakültes’nde doktora ve yüksek lsans dersler

vermeye devam etmektedr. Uzun yıllar dnî mûskî le ştgal etmş br kşnn elbette

bu alanda öneml düşünceler ve tesptler olacaktır. Bu tesptler se araştırmacılar ve

alanla lglenenler çn br kaynak ntelğ taşımaktadır. Bu makalede, Ruh Kalender’n

mûskî hakkındak görüşler, eserlernden ve kends le yapılan röportajlardan yararlanmak

suret le br araya getrlmştr.