Bir Dini Musiki Formu Olarak Alevi Bektaşi Nefesleri


Creative Commons License

Tıraşcı M.

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.2, pp.295-307

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.295-307

Abstract

􀀧􀁌􀁑􀁶􀀃 􀁐􀂀􀁖􀁌􀁎􀁶􀁐􀁌􀁝􀁌􀁑􀀃 􀁗􀁈􀁎􀁎􀁈􀀃 􀁐􀂀􀁖􀁌􀁎􀁶􀀃 􀁉􀁒􀁕􀁐􀁏􀁄􀁕􀃕􀁑􀁇􀁄􀁑􀀃 􀁅􀁌􀁕􀁌􀀃 􀁒􀁏􀁄􀁑􀀃 􀁑􀁈􀁉􀁈􀁖􀁏􀁈􀁕􀀏􀀃 􀁜􀂁􀁝􀁜􀃕􀁏􀁏􀁄􀁕􀁇􀃕􀁕􀀃

􀀤􀁏􀁈􀁙􀁶-􀀥􀁈􀁎􀁗􀁫􀃺􀁶􀀃 􀁗􀁈􀁎􀁎􀁈􀁏􀁈􀁕􀁌􀁑􀁇e icra edilmektedir. Sade ve içt􀁈􀁑􀀃 􀁜􀁄􀁓􀃕􀁏􀁄􀁕􀃕􀀃 􀁌􀁏􀁈􀀃 􀁅􀁘􀀃 􀁈􀁖􀁈􀁕􀁏􀁈􀁕􀀃

􀁉􀁄􀁕􀁎􀁏􀃕􀀃􀁜􀁼􀁕􀁈􀁏􀁈􀁕􀁇􀁈􀀃􀁅􀁄􀁝􀃕􀀃􀁉􀁄􀁕􀁎􀁏􀃕􀁏􀁄􀁕􀁏􀁄􀀃􀁌􀁆􀁕􀁄􀀃􀁈􀁇􀁌􀁏􀁐􀁈􀁎􀁗􀁈􀁇􀁌􀁕􀀑􀀃􀀥􀁘􀀃􀁗􀁈􀁅􀁏􀁌􀃷􀁌􀁐􀁌􀁝􀁇􀁈􀀃􀁈􀁖􀁄􀁖􀁈􀁑􀀃􀁯􀁒􀁎􀀃􀁊􀁈􀁑􀁌􀃺􀀃

􀁅􀁌􀁕􀀃 􀁎􀁒􀁑􀁘􀀃 􀁒􀁏􀁄􀁑􀀃 􀀤􀁏􀁈􀁙􀁶-􀀥􀁈􀁎􀁗􀁫􀃺􀁶􀀃 􀁐􀂀􀁖􀁌􀁎􀁶􀁖􀁌􀀃 􀁋􀁄􀁎􀁎􀃕􀁑􀁇􀁄􀀃 􀁎􀃕􀁖􀁄􀁆􀁄􀀃 􀁅􀁌􀁏􀁊􀁌􀀃 􀁙􀁈􀁕􀁐􀁈􀁜􀁈􀀃 􀁯􀁄􀁏􀃕􀃺􀁄􀁆􀁄􀃷􀃕􀁝􀀑􀀃

􀀰􀁈􀁏􀁒􀁇􀁌􀀃􀁜􀁄􀁓􀃕􀁖􀃕􀀏􀀃􀁊􀂁􀁉􀁗􀁈􀀃􀁼􀁝􀁈􀁏􀁏􀁌􀁎􀁏􀁈􀁕􀁌􀀏􀀃􀁌􀁆􀁕􀁄􀀃􀃺􀁈􀁎􀁌􀁏􀁏􀁈􀁕􀁌􀀃􀁙􀁈􀀃􀁇􀁌􀃷􀁈􀁕􀀃􀁐􀂀􀁖􀁌􀁎􀁶􀀃􀁉􀁒􀁕􀁐􀁏􀁄􀁕􀃕􀀃􀁌􀁏􀁈􀀃􀁎􀁄􀁕􀃺􀃕􀁏􀁄􀃺􀁗􀃕-

􀁕􀃕􀁏􀁐􀁄􀁏􀁄􀁕􀃕􀀃􀁗􀁈􀁐􀁈􀁏􀀃􀁎􀁒􀁑􀁘􀁐􀁘􀁝􀀃􀁒􀁏􀁄􀁆􀁄􀁎􀁗􀃕􀁕􀀑􀀃