Cizre ve Çevresinde Kürtçe Mevlidler ve Müzikal Olarak Günümüzde İcra Ediliş Tarzları


Creative Commons License

Tıraşcı M.

Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, Şırnak, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2012, ss.501-508

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Şırnak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.501-508

Özet

Günümüz İslam dünyasında, en önemli dini ritüel icralarından biri mevlidlerdir. Hemen her İslam toplumunda bir gerçeklik olarak varlığını sürdüren bu mevlidler üzerinde birçok araştırma yapılmasına rağmen, ülkemizin doğusunda bulunan mevlidler ciddi bir bilinmezlik içerisindedir. Son iki yıldır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaptığımız araştırmalar neticesinde, özellikle son yıllarda çok sayıda mevlid yazıldığını ve icra edildiğini öğrendik. Bunlardan tespit ettiğimiz kadarıyla Türkçe’den başka dillerde icra edilmekte olan mevlidler, yirmisi Kürtçe, altısı Zazaca ve biri Arapça olmak üzere toplamda yirmi yedi kadardır. Bu tebliğimizde Şırnak ve özellikle Cizre’de icra edilen veya burada yazılan yedi mevlid, bunların merasimleri ve müzikal icrası üzerinde duracağız.