Kayıp Bestelerimizden Bir Demet


Tıraşcı M.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara

Abstract

Türk müziği tarihinde nota, en az bin yıldır bilinmektedir.  Fakat elimizdeki mevcut tarihi eserlerden elde ettiğimiz kadarıyla nota, ekseriyetle uygulama sahasında değil teorik çalışmalarda kendine yer edinmiştir. Bu çalışmalarda nazarî konuların ele alınıyor olması, Türk müziğinin esasen çok zengin olan repertuvarının, günümüze ulaşmasını büyük ölçüde engellemiştir. Örneğin, ismini Türk müziği tarihine altın harflerle yazdırmış olan Itrî’nin, sayısı binden fazla olduğu ifade edilen bestelerinden ancak kırk kadarı günümüze ulaşabilmiştir.

Bu durum düşünüldüğünde, tarihî Türk müziği külliyatının büyük oranda kayıp olduğunu ifade etmek sanırım yanlış olmaz. İşte hazırlanan bu çalışma ile günümüz repertuvarında bulunmayan, diğer bir tabirle kayıp olan 86 eser tekrardan günümüze kazandırılacaktır. 28. Mûsikî Alayı Mûsikî Başçavuşu Ahmed Sâlih tarafından Osmanlı dönemi alfabesi ve Batı notasyonu kullanılarak kaleme alınan bir Bando Defteri’nden elde ettiğimiz eserleri, Arel nazariyat sistemi ile tekrardan notaya alarak oluşturduğumuz bu kitapta; 45 marş, 16 şarkı, 14 saz eseri, 6 kanto, 3 türkü ve 2 bar türünden eser, Türk müziği repertuvarına kazandırılmıştır.