Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vücut dışı yaşam desteğinde farmakolojik tedavi ve antikoagülasyon protokolleri

Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.9, sa.3, ss.207-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of conventional electrocautery vs Plasmablade for internal thoracic artery harvesting

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekanik Kalp Kapaklı Hastalarda Antikoagülan Kullanımı ve Warfarin Direnci

Ankara Medical Journal, cilt.15, sa.2, ss.77-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Predictibility and outcome of vascular complications aftertransfemoral transcatheter aortic valve implantation SS 124

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 14. Kongresi, Belek, Antalya, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016

İLİYAK ARTER ANEVRİZMALARINDA İLİYAK DALLI ENDOGREFT İMPLANTASYONU

17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

AKUT TORASİK AORTİK SENDROMLARININ ENDOVASKÜLER TEKNİKLERLE TEDAVİSİ

17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015