Vücut dışı yaşam desteğinde farmakolojik tedavi ve antikoagülasyon protokolleri


ERDOĞAN K. E., HIDIROĞLU M., ŞENER E.

Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, vol.9, no.3, pp.207-213, 2017 (Scopus)